Psychotrauma

Vroeger en verder

pdf
Informatie+over+psychotrauma+bij+PsyQ.png

Vroeger en verder is een cursus voor volwassenen die langdurig en herhaald lichamelijk of seksueel geweld meemaakten. Als iemand zich onveilig heeft gevoeld in de jeugd, of later in intieme relaties kan dat klachten opleveren, waaronder complexe PTSS.

Dit betekent dat er naast de PTSS-klachten (herbelevingen, vermijding en prikkelbaarheid) ook problemen zijn met het hanteren van emoties zoals angst en woede, er weinig zelfvertrouwen is en dat men worstelt met gevoelens van schuld, schaamte en zinloosheid.

Doel van de cursus

Doel van de cursus is meer begrip en controle krijgen over denken, voelen, handelen en een meer passende levensinvulling krijgen. De cursus geeft structuur en steun en men leert gevoelens beter te verdragen. Er wordt gesproken over thema's als vertrouwen en wantrouwen; omgaan met grenzen; schuld, schaamte en en geheimen en gevolgen voor huidige relaties. Nare ervaringen worden niet gedetailleerd in de cursus besproken. Er is vooral aandacht voor het leren omgaan met de gevolgen van de traumatische gebeurtenissen, nu en in de toekomst.

Meer informatie

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers. De samenstelling kan gemengd zijn en uit mannen en vrouwen bestaan. Het is een gesloten groep.

Tijdsduur: twintig wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur (inclusief pauze van een kwartier).

Daarnaast heb je een individuele behandelaar die je zal helpen de lesstof van de cursus te gebruiken. Om deel te kunnen nemen wordt er door middel van een screening gekeken of de cursus passend voor je is.

Groepsschematherapie

De stabilisatiecursus Vroeger en Verder heeft overeenkomsten met Groepsschematherapie, een behandeling die PsyQ eveneens aanbiedt. Deze groepscursus richt zich op de vaste overtuigingen (schema's) die je jezelf hebt aangeleerd en hoe dit tot uiting komt in gevoelens, gedrag en gedachten.