Familievertrouwenspersoon

Familievertrouwenspersoon | wat kan ik verwachten?

pdf

Voor familie en/of vrienden is het vaak niet makkelijk betrokken te zijn bij een volwassene of kind met psychische of verslavingsproblemen. Een familievertrouwenspersoon (fvp) kan je ondersteunen als je vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste bent van iemand:

 • die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel
 • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
 • die is opgenomen op een afdeling waar verplichte zorg wordt gegeven.

Hij/zij:

 • geeft je emotionele ondersteuning
 • luistert naar jouw verhalen en geeft antwoord op vragen
 • geeft je algemene informatie over de instelling, de aandoening en de behandeling
 • geeft je informatie over het preventieaanbod en lotgenotengroepen  
 • geeft advies over hoe je als familie en naastbetrokkenen kunt omgaan met een partner, kind, familielid of vriend met psychische of psychiatrische problemen
 • ondersteunt je bij het leggen van contact met de instelling
 • bemiddelt als je het niet eens bent met de behandelaar
 • ondersteunt je bij het indienen van een klacht als je niet tevreden bent met de bejegening of behandeling.

Contact met de FVP

Familie en andere naastbetrokkenen kunnen kosteloos, rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de FVP. Ook is er geen toestemming nodig van de cliënt of betreffende PsyQ vestiging.

Als je prijs stelt op persoonlijk contact plannen we desgewenst een gesprek bij je thuis, bij een vestiging van PsyQ, of op een neutrale plek.

Neem contact op met een FVP

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van familie en naastbetrokkenen geeft zij geen informatie door aan anderen.

De FVP heeft een onafhankelijke positie en werkt vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Hier vind je ook meer informatie.

FVP bij PsyQ

PsyQ is een samenwerkingsverband van 3 ggz instellingen: Lentis, Mondriaan en Parnassia Groep. Deze ggz instellingen stellen de FVP aan.