Familievertrouwenspersoon

Heeft u een familielid of naaste die in behandeling is bij PsyQ? Dan kunt u informatie en advies, begeleiding en bemiddeling krijgen van een familievertrouwenspersoon (FVP).

intake.png

Wat doet de FVP voor u?

Wat kan ik verwachten?

De familievertrouwenspersoon kan op veel manieren iets voor u betekenen.

Hij/zij:

  • geeft u emotionele ondersteuning
  • luistert naar uw verhalen en geeft antwoord op vragen
  • geeft u algemene informatie over de instelling, de aandoening en de behandeling
  • geeft u informatie over het preventieaanbod en lotgenotengroepen  
  • geeft advies over hoe u als familie en naastbetrokkenen kunt omgaan met een partner, kind, familielid of vriend met psychische of psychiatrische problemen
  • ondersteunt u bij het leggen van contact met de instelling
  • bemiddelt als u het niet eens bent met de behandelaar
  • ondersteunt u bij het indienen van een klacht als u niet tevreden bent met de bejegening of behandeling.

Contact met de FVP

Familie en andere naastbetrokkenen kunnen kosteloos, rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de FVP. Ook is er geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende PsyQ vestiging.

Als u prijs stelt op persoonlijk contact plannen we desgewenst een gesprek bij u thuis, bij een vestiging van PsyQ, of op een neutrale plek.

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van familie en naastbetrokkenen geeft zij geen informatie door aan anderen.

De FVP heeft een onafhankelijke positie en werkt vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Hier vindt u ook meer informatie.

FVP bij PsyQ

PsyQ is een samenwerkingsverband van 4 ggz instellingen: Lentis, MET ggz, Mondriaan en Parnassia Groep. Deze ggz instellingen stellen de FVP aan.