Veelgestelde vragen

FAQ

pdf

Hier geven we antwoord op jullie veelgestelde vragen. Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Stel je vraag dan via het contactformulier of telefonisch via het algemene nummer 088 357 44 00 (8:30 tot 17:00 uur).

Direct hulp nodig?

Heb je nog geen behandelaar?* Bel bij spoed rechtstreeks met je huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Deze kan 24 uur per dag schakelen met de crisisdienst. Je kan ook bij 113 zelfmoordpreventie terecht om te chatten of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis). Meer over hulp bij zelfmoordgedachten. Bij een levensbedreigende situatie bel je 112.

*Als je al wel in behandeling bent, heb je van je behandelaar gehoord wat je in deze situatie moet doen.

Bekijk alle vragen of kies een onderwerp

Aanmelding en intake

Binnen 2 weken nadat we je aanmelding hebben ontvangen, krijg je van ons bericht over het vervolg van de aanmelding. Na 2 weken nog geen bericht? Neem contact met ons op via 088 357 44 00 (8:30 tot 17:00 uur).

Op de pagina wachttijden per vestiging kan je lezen wat de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden is geweest voor het aanbod per vestiging. Wil je weten wat voor jouw persoonlijke situatie de actuele wachttijden zijn? Neem contact op met de vestiging. Meer uitleg over de wachttijden.

We begrijpen dat het een hele stap is om hulp te zoeken. Of dat je ertegenop kan zien om in behandeling te gaan. Toch is het belangrijk dat jij zelf je verhaal doet tijdens het intakegesprek. Dat helpt ons namelijk te begrijpen waar bij jou welke emotie zit en welke hulpvraag je hebt. Onze intakers zijn ervaren behandelaars en getraind om je hiermee te helpen. Je mag eventueel iemand meenemen naar het intakegesprek, maar deze persoon mag alleen iets aanvullen als jij dat goed vindt.

Wij bieden intakes en behandelingen aan in de Nederlandse taal. Mocht er behoefte zijn aan een intake of behandeling in een andere taal, dan zal dit veelal via een tolk plaatsvinden. Mocht dit niet wenselijk zijn of laat de situatie dit niet toe, overleggen we dit met de behandelaar om een passende oplossing te vinden.

Op verschillende momenten krijg je van ons persoonlijke vragenlijsten om in te vullen. Het is belangrijk dat je hier de tijd voor neemt en ze naar waarheid invult. Er is geen goed of fout. De reden dat we je vragen om de vragenlijsten in te vullen, is dat we zo de voortgang kunnen meten. Aan de hand van de uitkomsten zien we onder andere of we samen op de juiste weg zijn.

Informatie over behandelingen

De afspraak om een groepsbehandeling te gaan volgen, maken we altijd samen met jou en je behandelaar. Sommige mensen twijfelen of zien op tegen deelname aan een groep, maar de ervaringen van deelnemers zijn juist overwegend positief. Twijfel je of een groepsbehandeling iets voor jou is? Bespreek dit dan met jouw behandelaar. Dat helpt je om een duidelijk beeld te krijgen.

Bekijk ons overzicht en beschrijving van de behandelmogelijkheden per ziektebeeld. Na het intakegesprek krijg je meer duidelijkheid hoe je behandeling eruit komt te zien.

Na de intake wil je natuurlijk weten hoe lang je nog moet wachten op de start van je behandeling. Dat hangt van meerdere dingen af. Denk onder andere aan: het type behandeling, de gevraagde expertise, complexiteit van de hulpvraag en plek op de locatie. Wij vinden het belangrijk dat jij snel passende zorg krijgt. We doen ons uiterste best om je binnen 5 weken (de zgn Treeknorm) een afspraak aan te bieden. In de tussentijd hopen we je met de StartApp toch alvast een stukje op weg te helpen. Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Neem contact op met de vestiging.

De lengte van de behandeling is afhankelijk van de aard van de klachten en de gestelde behandeldoelen. Aan de start van de behandeling wordt een indicatie gegeven van hoe lang jouw behandeling duurt. Indien nodig kan deze tussentijds worden bijgesteld.

Je kan bij de intake aangeven wat je voorkeur is. We kunnen in overleg met de behandelaar kijken wat de mogelijkheden zijn.

Je kan aangeven wat voor jou belangrijk is voor de weg naar herstel. We bespreken gezamenlijk tijdens jouw intake welke behandeling het beste bij je past en we doen aanvullende diagnostiek als het nodig is.

We bieden volledige online behandeling voor depressie, angst en trauma. Lees meer informatie over online behandelingen, de voordelen van online behandelen of bekijk de keuzehulp.

Afhankelijk van de behandeling die je krijgt, is het mogelijk om delen daarvan online te doen. Dit is altijd in overleg met je behandelaar. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Door corona zijn de meeste collega’s inmiddels zeer ervaren om op afstand te behandelen.

In een behandelplan zijn jouw wensen en persoonlijke doelen van de behandeling opgeschreven. Ook staat beschreven hoe je deze samen met jouw behandelaar wil bereiken. Om de behandeling te laten slagen is het belangrijk dat je het eens bent met de inhoud van het behandelplan. De behandeling gaat dus ook pas van start nadat je toestemming hebt gegeven.

Je behandeling bestaat vaak uit een combinatie van gesprekken, diagnostiek, groepsbehandelingen, e-health en/of medicatie. Het totaal van alle activiteiten noemen we het behandeltraject. Een behandeltraject is altijd persoonlijk en veelal op maat.

Familie en naasten

Binnen PsyQ is er ook aandacht voor iedereen die zijdelings bij een behandeling betrokken is. Op onze pagina over hulp voor familie en naasten vind je hierover meer informatie.
Dat hangt van de situatie af en gaat altijd in overleg met je behandelaar. Wij hechten veel waarde aan het betrekken van familie en naasten. Als je die behoefte voelt, geef dat dan aan bij je behandelaar en bespreek de voor- en nadelen. Ook respecteren we het indien je jouw partner of familie niet wilt betrekken in de behandeling. Wanneer een partner, familie en/of naaste wel onderdeel uitmaakt van je behandeling, kan deze persoon niet zomaar in jouw dossier. Dit kan alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Vergoeding van de zorg

De hoogte van het eigen risico stelt de overheid jaarlijks vast. Lees op de pagina kosten en vergoeding meer over het eigen risico.

Voor onze zorg heb je geen aanvullende zorgverzekering nodig.

De zorgverzekeraar vergoedt jouw zorg. Sinds 1 januari 2022 is de manier van declareren en vergoeden veranderd. Als cliënt merk je daar ook iets van. De zorgverzekeraar krijgt van ons eerder en duidelijkere facturen die je direct kan inzien. En je behandeling telt élk jaar mee voor jouw eigen risico. Je krijgt deze rekening eerder dan je gewend bent. Aan de behandeling zelf verandert niets. Je kan als cliënt nog steeds rekenen op de kwaliteit van zorg die je van ons gewend bent. Uitleg over de factuur of het bekostigingsmodel.

Het kan gebeuren dat je verhinderd bent voor een afspraak. Wij vragen je om jouw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te wijzigen. Dit is kosteloos. Dit geldt zowel voor alle afspraken op onze vestigingen, individueel en in de groep, alsook de telefonische afspraken. Als je niet naar een afspraak komt zonder jezelf af te melden, brengen wij kosten in rekening. Dit heet no-show of wegblijftarief. Meer informatie over ons wegblijftarief.

Wat zijn mijn rechten en plichten

Het gebruik van (tijdelijke) medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling. Vaak vinden mensen dit een lastig onderwerp. Maak dit duidelijk bij je behandelaar. Want samen kan je het over de voor- en nadelen hebben en op basis daarvan een keuze maken. Ook kan je behandelaar je extra informatie geven over wat een medicijn precies doet of welke bijwerkingen je zou kunnen verwachten. Als je problemen ervaart bij het gebruik van psychofarmaca (zoals bijwerkingen of ineffectiviteit) kan je terecht bij onze poli Farmacogenetica voor medicatie-advies op maat. Meer informatie over medicatie-advies op maat.

Er zijn verschillende wetten en afspraken ter bescherming van je privacy. Hulpverleners hebben een beroepsgeheim. Dit houdt in dat zij met niemand anders mogen praten over wat zij met jou hebben besproken, tenzij er sprake is van acuut gevaar. Ook is er de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staat wat er wel en niet mag met je persoonsgegevens. PsyQ neemt jouw privacy serieus en werkt dan ook volgens de AVG. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Bekijk onze privacy policy.

Wat mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg. Lees meer over jouw rechten.

Dit verwachten wij van jou:

  • Je moet jezelf legitimeren en aangeven bij wie je bent verzekerd;
  • Je bent verplicht door te geven wie wij in geval van nood kunnen bereiken;
  • Als je een voorkeur hebt voor een bepaalde behandelaar of begeleider, moet je dat tijdig melden;
  • Je bent verplicht om alle zorg noodzakelijke informatie over jezelf te geven;
  • Als je ergens anders in zorg gaat moet je dat doorgeven; - Je moet je aan de huisregels houden en aan veiligheidsvoorschriften;
  • Als de zorg niet binnen de verzekering valt, krijg je daarvoor een rekening.

Bij ons staat kwaliteit van de zorg voorop. Al onze behandeling zijn gecertificeerd. Dat betekent dat aandacht voor klachten en suggesties voor ons vanzelfsprekend is. Wij horen graag jouw mening over je behandeling. Dat kan een suggestie zijn, een vraag of compliment. Maar ook als je niet tevreden bent, willen we dat graag weten. Bekijk de mogelijkheden om een vraag, klacht, suggestie of compliment kenbaar te maken.