Jouw rechten

pdf

Wat mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg.

Kwaliteitsstatuut

Hoe krijg je zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kun je direct beginnen bij ons of is er een wachttijd? Bij wie kun je vragen kwijt tijdens jouw behandeling? Ons kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop.

Privacy

PsyQ neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag PsyQ alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. PsyQ heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Wil je meer weten over ons privacybeleid? Lees onze korte Privacyverklaring.

Klachten

Ben je tevreden over jouw behandeling, vertel het ons. Maar ook als je niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag van jou. Samen met jou gaan we jouw klacht oplossen. Je geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren. Bekijk onze klachtenregeling.

Cliëntenraad

Onze cliëntenraden denken mee over het beleid en adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die cliënten en patiënten aangaan. Meer over onze cliëntenraad.

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland. In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over jouw en onze rechten en plichten. Het geeft jou en jouw familie duidelijkheid over wat je kan verwachten, als je bij ons in behandeling bent.