Kwaliteitsstatuut PsyQ

Kwaliteitsstatuut

pdf
200x200-online-behandeling-icon.png
Wij willen dat iedereen die een beroep op ons doet zich goed bejegend, gehoord, begrepen, behandeld en begeleid voelt. Daarom werken wij met een kwaliteitsstatuut. Hiermee leggen we vast hoe je de juiste hulp krijgt, op de juiste plaats, door de juiste behandelaar. En dat alles binnen een professionele en kwalitatief verantwoorde omgeving.

Kwaliteitsstatuut

Met het kwaliteitsstatuut willen we nog beter waarborgen dat:

  • wij naar je luisteren
  • je behandeling het beste aansluit bij jouw persoonlijke vragen, mogelijkheden, doelen en behoeften
  • je behandelaar met jou bekijkt hoe jouw persoonlijk netwerk het beste bij de zorg betrokken kan worden
  • je behandelproces soepel verloopt, omdat alles goed wordt gecoördineerd en afgestemd

Wat is een regiebehandelaar?

Bij dit proces speelt jouw regiebehandelaar een centrale rol. Dat kan een psychiater zijn, maar ook een klinisch psycholoog of een behandelaar met een andere achtergrond. Deze ziet erop toe dat alles rondom je behandeling goed is geregeld. Bij de regiebehandelaar kun je terecht met vragen of opmerkingen.

Kwaliteitsstatuten PsyQ partners

PsyQ is een samenwerkingsverband van 3 ggz instellingen: Lentis, Mondriaan en Parnassia Groep.
Hieronder vind je de links naar de kwaliteitsstatuten per PsyQ partner