Kwaliteitsstatuut PsyQ

Kwaliteitsstatuut

200x200-online-behandeling-icon.png
Wij willen dat iedereen die een beroep op ons doet zich goed bejegend, gehoord, begrepen, behandeld en begeleid voelt. Vanaf 1 januari 2017 werken wij daarom met een kwaliteitsstatuut. Hiermee leggen we vast hoe u de juiste hulp krijgt, op de juiste plaats, door de juiste behandelaar. En dat alles binnen een professionele en kwalitatief verantwoorde omgeving.

Kwaliteitsstatuut

Met het kwaliteitsstatuut willen we nog beter waarborgen dat:

  • wij naar u luisteren
  • uw behandeling het beste aansluit bij uw persoonlijke vragen, mogelijkheden, doelen en behoeften
  • uw behandelaar met u bekijkt hoe uw persoonlijk netwerk het beste bij de zorg betrokken kan worden
  • uw behandelproces soepel verloopt, omdat alles goed wordt gecoördineerd en afgestemd

Wat is een regiebehandelaar?

Bij dit proces speelt uw regiebehandelaar een centrale rol. Dat kan een psychiater zijn, maar ook een klinisch psycholoog of een behandelaar met een andere achtergrond. Deze ziet erop toe dat alles rondom uw behandeling goed is geregeld. Bij de regiebehandelaar kunt u terecht met vragen of opmerkingen.

Kwaliteitsstatuten PsyQ partners

PsyQ is een samenwerkingsverband van 4 ggz instellingen: Lentis, MET ggz, Mondriaan en Parnassia Groep.
Hieronder vindt u de links naar de kwaliteitsstatuten per PsyQ partner