Omgaan met depressie

Tips tegen depressie

pdf
Infrmatie+over+depressie+bij+PsyQ.png

1 op de 15 jongeren en 1 op de 20 volwassenen in Nederland heeft last van een depressie. Er is meer aandacht nodig om deze ziekte, inmiddels in de top 3 van gezondheidsproblemen, te voorkomen. Om die reden draagt PsyQ graag haar steentje bij met een artikel vol tips tegen depressie.

Iedereen voelt zich wel eens een dag somber of treurig. Dat is heel normaal. Maar er zijn ook mensen die zich gedurende een langere periode ongelukkig voelen. Ze hebben geen zin meer om iets te ondernemen en zijn niet geïnteresseerd in wat er om hen heen gebeurt. Andere symptomen zijn slapeloosheid, meer of juist minder eten, vermoeidheid, concentratieproblemen en soms wordt er zelfs gedacht aan de dood.

De duur van een depressie is bij iedereen anders. Een depressie kan sterk variëren in ernst, duur en de aard van de symptomen. Zo onderscheiden we vitale depressies, atypische depressies, chronische depressies, seizoensgebonden depressies, depressies rond de menstruatie, depressies rond de zwangerschap en depressies rond de menopauze. Over het algemeen gaan de klachten binnen drie maanden vanzelf over, maar als hulp te laat komt kunnen klachten flink verergeren en kan je depressie zelfs chronisch worden. Erkennen dat je depressief bent is vaak de eerste stap naar herstel.

Depressiviteit worden niet altijd tijdig herkend. Een depressie gaat vaak gepaard met moeheid, slecht slapen, een slechte concentratie en somber zijn. Deze klachten worden vaak gekoppeld aan actuele problemen in iemands leven. De klachten, zoals somber zijn, worden dan als ‘begrijpelijk’ ervaren en de diagnose depressie wordt dan ten onrechte niet gesteld.

Chronische depressie

Naarmate een depressie langer duurt omdat de (juiste) behandeling uitblijft, neemt de kans op een chronische depressie toe. Chronische depressies zijn lastiger te behandelen. Bevolkingsonderzoek toont aan dat de kans op een chronische depressie rond de 40 procent is bij onbehandelde depressies die langer dan drie maanden duren. Het advies is om binnen zes maanden na het begin van een depressie te starten met Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) of Cognitieve Gedragstherapie (CGT), al dan niet in combinatie met medicijnen die zijn ontwikkeld om depressies te behandelen. Toch komt het regelmatig voor dat een depressie niet op de juiste manier wordt behandeld. In 35 tot 50 procent van de gevallen komt effectieve behandeling pas na een jaar tot stand.

Behandeling

Bij PsyQ leveren we de best mogelijke behandeling, die is afgestemd op jou en jouw klachten. Onze behandelaars maken samen met jou een plan van aanpak. Daarbij gaan we steeds uit van je eigen kracht en mogelijkheden. Zo kom je snel van je depressiviteit af en kun je het dagelijks leven weer oppakken.

Depressie tips

Mensen met een depressie weten vaak niet wat ze moeten doen om zich weer goed te voelen. En ook vrienden en familie hebben vaak geen idee hoe ze iemand kunnen helpen. Daarom: enkele tips om je depressie te lijf te gaan.

1. Geef toe

Het is gemakkelijk om te denken dat jouw klachten vanzelf over gaan, maar vaak is dit niet het geval. Geef daarom aan jezelf toe dat je depressief bent. Je bent dan eerder geneigd om hulp te zoeken.

2. Praat erover met anderen

Je hoeft je niet te schamen voor je depressie. Jouw vrienden of familie kunnen een goede steun voor je zijn.

3. Kies voor regelmaat

Regelmaat helpt je om grip op uw leven te houden. Op tijd naar bed, op vaste momenten eten en vaste rustmomenten geven je houvast. Laat je doen en laten niet bepalen door je depressie. Je bent zelf de baas!

4. Beweeg regelmatig

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bewegen helpt tegen een depressie. Ga wandelen of fietsen of kies een leuke sport. Het leukste is om dit samen te doen met familie of vrienden.

5. Ga leuke dingen doen

Hoe onaantrekkelijk het ook lijkt om verplicht ‘leuke dingen’ te gaan doen; het helpt echt!

6. Zeg ongezonde gewoonten vaarwel

Roken, drinken, middelengebruik of ongezond eten is absoluut uit den boze als u depressief bent. Deze ongezonde gewoonten kunnen een depressie zelfs verergeren.

Tips voor naasten

Als iemand in je omgeving om wie je geeft psychische klachten heeft, is dit niet alleen moeilijk voor de persoon zelf, maar ook voor jou. Dit kan spanningen met zich meebrengen. Hieronder enkele tips hoe je hiermee om kunt gaan:

1. Luister, vraag en oordeel niet

Geef iemand met een depressie de kans om zijn of haar verhaal te doen. Stel open vragen, toon belangstelling en vraag de ander naar zijn gedachten. Iemand met een depressie schaamt zich vaak voor zijn depressieve gedachten.

2. Sluit de ander niet buiten, maar betrek hem er juist bij

Vaak zie je dat iemand met een depressie geen zin heeft in een verjaardag, een feestje of andere activiteiten. Blijf diegene er wel voor uitnodigen, ook al krijg je geen reactie op de uitnodiging. Die uitnodiging wordt echt erg  gewaardeerd.

3. Blijf belangstellend

Een simpel app- of een sms-bericht met de vraag: 'Hoe gaat het met je?' doet de ander al goed. Blijf belangstelling in de ander tonen.

4. Adviezen kunnen verkeerd vallen 

Goedbedoelde  adviezen kan de ander opvatten als een verwijt. Degene met een depressie weet zelf best wel wat hij moet doen, maar door de ziekte kan hij het niet. Dus geef geen advies, maar vraag of en hoe je kunt helpen.

5. Accepteer zoals het is

Accepteer dat hij of zij weinig kan, word niet boos om vergeetachtigheid en wees niet te kritisch over zaken die misgaan of te lang blijven liggen. Depressieve mensen hebben een overmaat aan zelfkritiek en vaak het gevoel waardeloos te zijn. Een kritische houding van de omgeving is dan extra pijnlijk. Prijs iedere vooruitgang, hoe klein ook. Blijf positief en probeer daarin jezelf te blijven.

6. Zoek professionele hulp

Zorg dat de persoon professionele hulp zoekt. Zeg dat er behandelingen en medicijnen zijn die hem kunnen ondersteunen. Ga zo mogelijk mee met de betrokkene naar de huisarts of ggz hulpverlener.

7. Praat over zelfmoord

Depressieve personen kunnen zelfmoordgedachtes hebben. Geef ruimte en vertrouwen om hierover te praten. Veroordeel deze gedachten niet en adviseer tijdig professionele hulp of zorg dat de persoon contact opneemt met 113 Zelfmoordpreventie.

8. Zorg goed voor jezelf

Geef je eigen grenzen aan. Durf ook eens ‘nee’ te zeggen. Word geen hulpverlener en neem tijd voor jezelf. Zorg dat je niet overbelast raakt, zorg voor de nodige ontspanning. Blijf je eigen dingen doen. Het is belangrijk dat je zelf af en toe uw hart lucht bij iemand anders. Als het je allemaal teveel wordt, zoek dan professionele hulp of contact met lotgenoten.

9. Weet wat een depressie is

Het is belangrijk om je in te lezen over wat een depressie is en de persoon het gevoel te geven dat de aandoening er mag zijn. Door je in de ziekte te verdiepen weet je hoe jeiemand kunt ondersteunen en wat je het beste wel of niet kunt zeggen. Kijk eens op: www.depressievereniging.nl of www.mindblue.nl/depressie of www.familievan.nl. Of bezoek bijeenkomsten of cursussen voor familie en naasten. Vaak krijg je psycho-educatie als je naaste in behandeling is.

Mijn kind heeft een depressie. Wat kan ik doen?

  • Benoem de dingen die goed gaan.
  • Ga na waar het kind of de jongere nog (enig) plezier aan beleeft en stimuleer dit.
  • Luister oprecht en actief, zonder oordelen. Geef ook je eigen gedachten en gevoelens weer.
  • Informeer naar de klachten, stel concrete vragen, stel niet teveel eisen. Neem de klachten serieus.
  • Help met het stellen van haalbare doelen, visualiseer deze en stimuleer om de doelen te behalen.
  • Stimuleer lichaamsbeweging.
  • Geef steun en biedt oplossingen voor de besproken problemen.
  • Stimuleer de jongere om er met de ouders over te praten en indien nodig om hulp te zoeken.
  • Probeer een positief uitzicht op de toekomst te geven.
  • Maak afspraken en blijf in gesprek.

Zoek deskundige hulp

Soms is er meer hulp nodig dan deze tips. Neem dan contact op met je huisarts. Hij/zij kan je zelf helpen of verwijzen naar een van onze specialisten.

Depressielijn; voor een luisterend oor en advies

De hulptelefoon (088 - 505 43 34) van de Depressievereniging staat open voor iedereen met een depressie of hun naasten. Als je belt, krijg je een ervaringsdeskundige vrijwilliger aan de telefoon. Hier kun je je verhaal kwijt of om advies vragen. Vanuit hun eigen ervaring denken de mensen van de Depressielijn met je mee over wat een goede volgende stap voor jou zou zijn.

Op de volgende tijden zit er iemand voor jou klaar:

's Ochtends : 10.00 uur – 12.30 uur
's Middags  :  14.30 uur – 17.00 uur
's Avonds    :  19.00 uur – 21.00 uur

Het telefoonnummer is 088 - 505 43 34.
De kosten voor deze lijn zijn de gebruikelijke belkosten. Mailen naar de Depressielijn kan ook als je dat prettiger vindt. Ook dan zal een van de ervaringsdeskundige vrijwilligers jouw vraag beantwoorden.