Informatie voor verwijzers

Ik wil een client verwijzen

Ik wil een cliënt verwijzen

Heeft jouw cliënt psychische hulp nodig? Meld hem of haar bij voorkeur aan via ZorgDomein. Lukt dit niet? Dan kun je je cliënt ook aanmelden via het aanmeldformulier.

Zorgaanbod per vestiging

Zorgaanbod per vestiging

Bekijk het uitgebreide en specialistische zorgaanbod van PsyQ per vestiging. Filter op locatie of klacht en vind eenvoudig de beste vestiging voor jouw cliënt.

Ik wil een cliënt verwijzen - wie kunnen verwijzen

De volgende verwijzers kunnen hun cliënt bij PsyQ aanmelden: huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, straatdokter, SEH-arts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten en de regiebehandelaar. 

Meer praktische informatie voor verwijzers

PsyQ Online: video Myrtho

Onze online behandeling blijkt net zo effectief als een reguliere behandeling en de cliënttevredenheid is hoog. Myrtho van den Hoeven, directeur zorg, vertelt in onderstaande video over de ambities van PsyQ Online, wetenschappelijk onderzoek en wat PsyQ Online kan bijdragen aan het verkorten van de wachtlijsten. Of lees meer over een online behandeling bij PsyQ.

PsyQ Nederland: Wie zijn wij?

PsyQ Nederland: Wie zijn wij?

PsyQ is een samenwerking tussen verschillende ggz-instellingen: Lentis, Mondriaan en Parnassia Groep. Elke instelling is verantwoordelijk voor meerdere PsyQ vestigingen. Door deze samenwerking heeft PsyQ tientallen vestigingen verspreid over het hele land. We bieden goede en specialistische hulp bij de meest voorkomende psychische problemen. Ook heeft PsyQ meerdere TOPGGz-afdelingen die topklinische, innovatieve zorg bieden en wetenschappelijk onderzoek doen. Als verwijzer kun je deze afdelingen contacteren voor consultatie en second opinion.