Een depressie is een voortdurend aanwezige sombere stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt. Bent u al een aantal weken somber en hebt u nergens meer zin in? Dan kan het zijn dat u een depressie hebt.

Wat is depressie?

U hebt geen zin meer om dingen te ondernemen en er is niets wat u kan opvrolijken. De ene depressie is ernstiger dan de andere, maar over het algemeen geldt dat de vitale kenmerken van een depressie toenemen als de depressie langer duurt.

Depressies komen veel voor. De kans dat u ooit een ernstige depressie krijgt is zelfs 1 op 20 en in het algemeen hebben vrouwen vaker last van een depressie dan mannen. Ook kinderen en ouderen kunnen een depressie krijgen. Een depressie kan kort duren, maar ook maanden of zelfs jaren duren. Als u minstens twee jaar depressief bent spreken we van een chronische depressie.

Soorten depressie

Wat is depressie? Er bestaan verschillende soorten depressies. De een ontstaat bijvoorbeeld tijdens of na de zwangerschap en de ander in het najaar, wanneer de dagen korter en kouder zijn. Bij PsyQ behandelen we de volgende depressies:

Symptomen depressie

Over het algemeen spreken we van een depressie als u dagelijks, meer dan 2 weken lang, last hebt van onderstaande symptomen. Tekenen van depressie zijn:

 • U bent somber of neerslachtig
 • U heeft minder plezier in het leven
 • U eet minder of juist meer
 • U hebt last van slapeloosheid
 • U bent vermoeid
 • U heeft last van concentratieproblemen
 • U denkt aan zelfdoding

Herkent u deze depressie kenmerken? Neem dan contact met ons op.

Behandeling depressie

Een depressie is goed te behandelen, mits de depressie symptomen in een vroeg stadium worden ontdekt. In sommige gevallen gaat een depressie vanzelf over, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Als een depressie niet behandeld wordt loopt u het risico om een ernstige depressie te krijgen.

Verschijnselen depressie
Als u depressieve klachten hebt is het belangrijk dat u eerst uw huisarts bezoekt. Deze kan u doorverwijzen naar PsyQ voor een behandeling door een gespecialiseerde arts of psycholoog. PsyQ biedt verschillende behandelingen tegen depressie aan, zodat er altijd wel een behandeling past bij uw verschijnselen.

Oorzaken depressie

De oorzaken van een depressie zijn erg divers. In veel gevallen speelt kwetsbaarheid een rol. Ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen er voor zorgen dat er een depressie ontstaat. Depressie oorzaken kunnen zijn:

 • Genetische factoren: erfelijke aanleg
 • Sociale- en omgevingsfactoren: het verlies van een dierbare of het wegvallen van sociale steun
 • Cognitieve oorzaak: een negatieve ervaring in de jeugd kan ervoor zorgen dat u de negativiteit op uzelf betrekt. Dit maakt gevoelens los van bijvoorbeeld waardeloosheid
 • Hormonale ontregeling: chemische ontregeling in de hersenen die u kwetsbaarder maakt voor een depressie

Depressie herkennen

Een vraag die de behandelaars van PsyQ vaak gesteld wordt is: 'Hoe herken je een depressie?' Het is mogelijk om een depressie in een vroeg stadium te herkennen als u let op onderstaande signalen. Met deze lijst kunt u ook een depressie herkennen bij anderen.

Herken een depressie:

 • Uw stemming: Zit u minder lekker in uw vel dan gebruikelijk of voelt u zich emotioneel instabiel? Dat kan een vroeg teken van een depressie zijn.
 • Minder interesse en plezier: Als u minder geniet van dingen waar u voorheen wel erg van genoot, kan het zijn dat u een depressie ontwikkelt.
 • Lichamelijke klachten: Er zijn meerdere lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, spierpijn of slapeloosheid, die erop kunnen wijzen dat u niet lekker in uw vel zit.
 • Werkgerelateerde klachten: Een burn-out of toegenomen ziekteverzuim
 • Verslaving: Als u niet lekker in uw vel zit grijpt u misschien sneller naar alcohol of drugs.

Soorten depressies Soorten depressies

PsyQ - Symptomen en informatie omtrent winterdepressie/ winterblues. Wat is een winterdepressie? Bij een winterdepressie voelt u zich in het voorjaar en in de zomer goed, maar in de winter heeft... Lees verder
Zwanger en depressief Een zwangerschap en de geboorte van een kind hebben een grote en bijzondere impact op het leven... Lees verder
PMSS Van alle vrouwen heeft 3 tot 5% last van maandelijks terugkerende klachten verbonden aan de... Lees verder
PsyQ - Symptomen en informatie omtrent depressie rond overgang / menopauze. Depressie en menopauze De menopauze is het stoppen van de menstruatie. De periode hier omheen heet de overgang. 90% van... Lees verder

Ervaringsverhalen over depressie Ervaringsverhalen over depressie

Interpersoonlijke Psychotherapie Zarah (31) heeft Interpersoonlijke Psychotherapie gehad voor het behandelen... Lees verder
Ervaringsverhaal over depressie en PMS Louise is 46 jaar en heeft last van depressieve klachten tijdens de... Lees verder

Behandelingen depressie Behandelingen depressie

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende vorm van behandeling (15 à 20 sessies). De behandeling... Lees verder
PsyQ - Medicatie wordt altijd door een arts voorgeschreven Medicijnen tegen angst Het gebruik van medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling en heeft tot doel ernstige klachten... Lees verder

Tevredenheid

Ik geef PsyQ een gemiddeld rapportcijfer 7,8
Ik had na de behandeling geen klachten meer 42%
Mijn kwaliteit van leven is aanzienlijk verbeterd 46%