Vormen persoonlijkheidsstoornis

Verschillende persoonlijkheidsstoornissen

10 persoonlijkheidsstoornissen

Er bestaan verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. De DSM-IV, het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen, spreekt van 10 persoonlijkheidsstoornissen die in 3 clusters zijn onderverdeeld.

Groep A
Dit zijn excentrieke mensen. Mensen die ‘vreemd’ of ‘apart’ kunnen overkomen. Vaak hebben zij weinig contact met anderen en leven alleen of geïsoleerd. Zij zullen niet snel hulp zoeken.

Groep B
Tot groep B behoren mensen die zeer verhit kunnen reageren, impulsief zijn en het moeilijk vinden om met hun emoties om te gaan.

Groep C
Onder groep C vallen mensen die over het algemeen erg angstig zijn. Ze zijn bang om relaties aan te gaan of juist om mensen te verliezen. Ze vermijden conflictsituaties en hebben moeite om zelfstandig in het leven te staan.

Persoonlijkheidsstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO)

Als er bij u sprake is van de algemene criteria van een persoonlijkheidsstoornis, zonder dat er voldoende criteria van een specifieke persoonlijkheidsstoornis kunnen worden vastgesteld, spreekt men van een Persoonlijkheidsstoornis Niet Anderszins Omschreven.