ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). ADHD leidt tot levenslange problemen met aandacht of concentratie, moeite met organiseren, hyperactief of overbeweeglijk zijn en impulsiviteit.

De diagnose ADHD wordt vaak al op jonge leeftijd gesteld. Vaak vallen kinderen op vanwege hun hyperactieve gedrag en impulsiviteit. Er zijn veel volwassenen die ook op latere leeftijd klachten houden. Bij volwassenen staan vooral aandachts- en concentratieproblemen op de voorgrond.

ADHD symptomen

Als uw aandacht-en concentratieproblemen duidelijk aanwezig zijn, maar er weinig of geen sprake is van hyperactiviteit, is het zinvol om u te laten testen op ADD. ADHD of ADD komt voor bij 1 tot 2,5 procent van de Nederlandse bevolking.  Niet alleen mannen kunnen ADHD hebben, ook ADHD bij vrouwen of ADHD bij kinderen komt veel voor.

ADHD bij vrouwen

Mensen met ADHD hebben vaak last van wisselende stemmingen en prikkelbaarheid. Ongeveer 1 op de 4 mensen heeft naast ADHD nog een andere stoornis, bijvoorbeeld een persoonlijkheid-, angst- of stemmingsstoornis. ADHD kenmerkt zich door de volgende symptomen:

  • Concentratieproblemen
  • Hyperactiviteit
  • Impulsiviteit

Wilt u weten of uw klachten wijzen op ADHD, doe de zelftest.

ADD

ADD is een subtype van ADHD. Mensen met ADD ervaren voornamelijk concentratieproblemen en hebben in mindere mate last van de overbeweeglijkheid die mensen met ADHD wel hebben.

Super Brains

PsyQ heeft samen met ICT bedrijf We are | E-Health uit Rotterdam een app ontwikkeld voor mensen met ADHD of ADD: Super Brains. Het idee is afkomstig van ervaringsdeskundige Rutger den Hollander, die online supprt wilde voor zichzelf, zijn kinderen en voor anderen met AD(H)D.

Super Brains biedt lifetime support in eigen regie, aan zowel kinderen, volwassenen als ouderen met ADHD, zonder behandeling, tijdens, en na afloop van de behandeling. Ook ouders, leerkrachten, professionals en werkgevers kunnen hier terecht voor informatie, tips en handvatten. Super Brains is dus ook een community met interactieve uitwisseling, en wil zichzelf continu blijven verbeteren aan de hand van feedback van de gebruikers.

Met Super Brains kan iemand het beste uit zichzelf halen dankzij steun, tips en reminders. Het doel is je hersenen in de supermodus te krijgen, zodat optimaal kan worden geprofiteerd van iemands eigen unieke talenten. In Super Brains staan informatie, tips, klachten monitoring, gamification, avatars, animaties, reminders en agenda-management.

Tevredenheid

Ik geef PsyQ een gemiddeld rapportcijfer 7,8
Ik heb na behandeling geen klachten meer 54,2%
Mijn kwaliteit van leven is aanzienlijk verbeterd 40%