ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). ADHD leidt tot levenslange problemen met aandacht of concentratie, moeite met organiseren, hyperactief of overbeweeglijk zijn en impulsiviteit.

De diagnose ADHD wordt vaak al op jonge leeftijd gesteld. Vaak vallen kinderen op vanwege hun hyperactieve gedrag en impulsiviteit. Er zijn veel volwassenen die ook op latere leeftijd klachten houden. Bij volwassenen staan vooral aandachts- en concentratieproblemen op de voorgrond.

ADHD symptomen

Als uw aandacht-en concentratieproblemen duidelijk aanwezig zijn, maar er weinig of geen sprake is van hyperactiviteit, is het zinvol om u te laten testen op ADD. ADHD of ADD komt voor bij 1 tot 2,5 procent van de Nederlandse bevolking.  Niet alleen mannen kunnen ADHD hebben, ook ADHD bij vrouwen of ADHD bij kinderen komt veel voor.

ADHD bij vrouwen

Mensen met ADHD hebben vaak last van wisselende stemmingen en prikkelbaarheid. Ongeveer 1 op de 4 mensen heeft naast ADHD nog een andere stoornis, bijvoorbeeld een persoonlijkheid-, angst- of stemmingsstoornis. ADHD kenmerkt zich door de volgende symptomen:

  • Concentratieproblemen
  • Hyperactiviteit
  • Impulsiviteit

Wilt u weten of uw klachten wijzen op ADHD, doe de zelftest.

ADD

ADD is een subtype van ADHD. Mensen met ADD ervaren voornamelijk concentratieproblemen en hebben in mindere mate last van de overbeweeglijkheid die mensen met ADHD wel hebben.

Meer over ADHD Meer over ADHD

PsyQ - Lees hoe onrust, concentratieproblemen of hyperactiviteit mogelijk verband hebben met ADHD of ADD. ADHD symptomen ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtstekortstoornis met... Lees verder
PsyQ - Lees hoe onrust, concentratieproblemen of hyperactiviteit mogelijk verband hebben met ADHD of ADD. ADD ADD staat voor Attention Deficit Disorder. ADD is een subtype van ADHD. Officieel wordt het... Lees verder

Behandelingen Behandelingen

PsyQ betrekt familie en naasten op maat bij een behandeling. ADHD Levenslooppoli ADHD is vaak erfelijk en kan bij meerdere personen in een gezin voorkomen. Daarom zijn... Lees verder
PsyQ - Bij individueel psychotherapie staan gesprekken met uw behandelaar centraal. ADHD individuele coaching Individuele coaching bestaat gesprekken met een psycholoog of sociaal-psychiatrisch... Lees verder

Tevredenheid

Ik geef PsyQ een gemiddeld rapportcijfer 7,8
Ik heb na behandeling geen klachten meer 54,2%
Mijn kwaliteit van leven is aanzienlijk verbeterd 40%