Behandeling chronische pijn

Gevolgenmodel

pdf

Lichamelijk onverklaarde klachten kunnen leiden tot gedachten over de oorzaken van de klachten en gedachten over hoe ermee om te gaan. Die automatische gedachten hebben gevolgen voor de klachten: die kunnen de klacht verminderen, in stand houden of zelfs verergeren. Het gevolgenmodel is een behandelwijze waarbij je de gevolgen van de lichamelijke klacht aanpakt.

Gevolgenmodel opstellen

In gesprek met de therapeut maak je inzichtelijk wat de lichamelijke klacht inhoudt. Waar heb je last van? Vervolgens stel je vast welke ideeën je hebt over de klacht. Deze ideeën sturen de emotionele en gedragsmatige gevolgen van de klacht aan. Welke ideeën heb je over de oorzaak van de klacht? Welke betekenis geef je aan de klacht? Aan de hand van het gesprek stelt de behandelaar een gevolgenmodel op.

Aan de hand van dat model, stelt de behandelaar samen met jou vast wat de grootste factoren zijn die de klacht in stand houden en dus herstel van de klacht belemmeren. Door deze in stand houdende factoren te verminderen en daardoor de omstandigheden van het herstel van de klacht te optimaliseren, wordt herstel van de lichamelijke klacht bevorderd.

Nadruk op de gevolgen

Vaak wordt in behandelingen vooral gekeken naar de oorzaak van een klacht, maar met een behandeling volgens het gevolgenmodel, wordt de nadruk juist gelegd op de gevolgen van de klacht. Het doel van de behandeling is het optimaliseren van de omstandigheden van het herstel van de klachten.

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) home