Functioneel Neurologische Stoornis

Functioneel Neurologische Stoornis (FNS)

somatiek+en+psyche+mono.png

Bij een Functioneel Neurologische Stoornis (FNS) heb je klachten die heel erg lijken op een neurologische aandoening. De neuroloog heeft echter geen lichamelijke oorzaak voor jouw klachten kunnen vinden. 

Wat is een Functioneel Neurologische Stoornis?

Een Functioneel Neurologische Stoornis is een stoornis waarbij er geen lichamelijke verklaring is gevonden voor je klachten. Voorheen werd dit ook wel een conversiestoornis genoemd. Bij FNS heeft je psychische gesteldheid invloed heeft op je lichamelijke gesteldheid. Je zou kunnen zeggen dat je hoofd niet goed communiceert met je lichaam. 

Wat is FNS?

Hendriëtte van Loo-Flier legt meer uit wat FNS is en hoe je dit kan herkennen. 

‘Voor de behandeling van FNS kun je profiteren van een psychologische behandeling’. 

Lees verder

Lichamelijke klachten bij een Functioneel Neurologische stoornis kunnen uitvalsverschijnselen van lichaamsdelen (bijvoorbeeld uitval arm of plotse verlamming benen), spanningsaanvallen (zoals bij epilepsie) of tintelingen in het lichaam zijn die niet lijken weg te gaan. Als een arts geen lichamelijke oorzaak voor deze klachten kan vinden, kan het een Functioneel Neurologische Stoornis zijn. 

Symptomen Functioneel Neurologische Stoornis / PNEA

De symptomen van een Functioneel Neurologische Stoornis treden vaak onverwacht op en kunnen er op verschillende manieren uitzien:

  • je spieren verslappen en je valt; 
  • (een deel van) je lichaam beweegt op een abnormale manier; 
  • je kunt niet meer praten of je gaat onduidelijk praten; 
  • je verliest je bewustzijn en je lichaam maakt schokkende bewegingen; 
  • delen van je lichaam verkrampen zich 
  • of delen van je lichaam werken niet meer mee zoals voorheen 

Epilepsie-aanvallen

Een veelvoorkomende Functioneel Neurologische Stoornis is PNEA (Psychogene Niet-Epileptische Aanvallen)*  Dit betekent dat je aanvallen hebt die erg lijken op epilepsie, maar ze gaan niet samen met epileptiforme activiteit in de hersenen. 

Er treden bij deze aanvallen geen ontladingen op die in het EEG (hersenscan) te zien zijn als pieken of piekgolven, zoals die bij een epileptische aanval wel het geval zijn. 

*De Engelse term is PNES (Psychogenic Non Epileptic Seizure) en wordt ook vaak gebruikt. 

Gevolgen Functioneel Neurologische Stoornis 

Als gevolg van deze klachten voel je je beperkt in je doen en laten: 

  • je durft niet goed meer ergens naartoe, uit schaamte voor een mogelijke aanval of uitval van een lichaamsdeel; 
  • je durft (lichamelijke) activiteiten niet meer te ondernemen uit angst een aanval te krijgen of uit angst dat een lichaamsdeel uitvalt; Dit kan grote invloed hebben op  je dagelijks leven. 

Behandeling

Voordat je start met een psychologische behandeling van deze klachten is het belangrijk dat een neuroloog (arts voor zenuwziekten) een lichamelijke oorzaak voor jouw klacht heeft uitgesloten. 

PsyQ behandelt Functioneel Neurologische Stoornissen/PNEA bij onze vestiging in Den Haag.  

Lees meer over de  behandeling van Functioneel Neurologische Stoornis of bekijk het overige behandelaanbod

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) home