Conversiestoornis / PNEA

Conversiestoornis / PNEA

somatiek+en+psyche+mono.png

Bij een conversiestoornis heb je klachten die heel erg lijken op een neurologische aandoening. De neuroloog heeft echter geen lichamelijke oorzaak voor jouw klachten kunnen vinden.

Wat is conversiestoornis?

Een conversiestoornis is een stoornis waarbij je psychische gesteldheid invloed heeft op je lichamelijke gesteldheid. Je hoofd communiceert niet goed met je lichaam. Conversie betekent letterlijk omzetten. Een conversiestoornis betekent dus dat psychische klachten worden omgezet in lichamelijke klachten. Een conversiestoornis wordt ook wel Functioneel Neurologische Stoornis (FNS) genoemd. 

Wat is FNS?

Hendriëtte van Loo-Flier legt meer uit wat FNS is en hoe je dit kan herkennen. 

‘Voor FNS heb je geen medische-, maar een psychologische behandeling nodig'

Lees verder

Lichamelijke klachten bij een conversiestoornis kunnen zijn uitvalsverschijnselen van lichaamsdelen (bijvoorbeeld uitval arm of plotse verlamming benen), spanningsaanvallen (zoals bij epilepsie) of tintelingen in het lichaam die niet lijken weg te gaan. Als een arts geen lichamelijke oorzaak voor deze klachten kan vinden, kan het een conversiestoornis zijn.

Symptomen conversiestoornis / PNEA

De symptomen van een conversiestoornis treden vaak onverwacht op en kunnen er op verschillende manieren uitzien:

  • je spieren verslappen en je valt;
  • (een deel van) je lichaam beweegt op een abnormale manier;
  • niet meer kunnen praten of je gaat onduidelijk praten;
  • je verliest je bewustzijn en je lichaam maakt schokkende bewegingen;
  • delen van je lichaam verkrampen zich.

Epilepsie-aanvallen

Een veelvoorkomend symptoom van conversiestoornis is PNEA (Psychogene Niet-Epileptische Aanvallen)* of spanningsaanvallen. Dit betekent dat je aanvallen hebt die erg lijken op epilepsie, maar ze gaan niet samen met epileptiforme activiteit in de hersenen.

Er treden bij de spanningsaanvallen geen ontladingen op die in het EEG (hersenscan) te zien zijn als pieken of piekgolven, zoals die bij een epileptische aanval wel het geval zijn.

*De Engelse term is PNES (Psychogenic Non Epileptic Seizure) en wordt ook vaak gebruikt.

Gevolgen conversiestoornis

Als gevolg van deze klachten voel je je beperkt in je doen en laten:

  • je durft niet goed meer ergens naartoe, uit schaamte voor een mogelijke aanval;
  • je durft (lichamelijke) activiteiten niet meer te ondernemen uit angst een aanval te krijgen;
  • je bent bezorgd dat een aanval toch schadelijk is voor het brein waardoor je een aanval zoveel mogelijk probeert te voorkomen. Daardoor durf je niet meer alles te doen.

Behandeling

Voordat je start met een psychologische behandeling van deze klachten is het belangrijk dat een neuroloog (arts voor zenuwziekten) een lichamelijke oorzaak voor jouw klacht heeft uitgesloten.

PsyQ behandelt conversiestoornissen/PNES bij onze vestigingen in Zwolle. Wij werken daar samen met SEIN, Expertisecentrum epilepsie en slaapgeneeskunde.

Lees meer over de behandeling van conversiestoornis of bekijk het overige behandelaanbod.

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) home