Depressie behandeling

Niet alle mensen met een depressie zoeken hulp terwijl dit in de meeste gevallen wel aan te raden is. Een lichte depressie kan vanzelf overgaan, maar een depressie kan ook een ernstige depressie of een chronische depressie worden.

Als u een behandeling depressie wilt is het belangrijk om eerst een bezoek te brengen aan uw huisarts. Lichte klachten kunnen behandeld worden door de huisarts, maar u kunt ook worden doorverwezen naar een psycholoog GGZ-instelling of psychiater.

Hulp bij depressie

Wanneer een depressie behandeling bij de huisarts geen of onvoldoende resultaat heeft kan PsyQ u vaak met een specialistische depressie behandeling verder helpen. U heeft dan een verwijzing nodig van uw huisarts. Hieronder vindt u een overzicht van alle depressie behandelingen die PsyQ aanbiedt.

Depressie, interpersoonlijke psychotherapie Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) gaat uit van het idee dat veranderingen in belangrijke... Lees verder
Depressie, deeltijdbehandeling Deeltijdbehandeling is geschikt voor mensen die: Lees verder
Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende vorm van behandeling (15 à 20 sessies). De... Lees verder
PsyQ - Bij individueel psychotherapie staan gesprekken met uw behandelaar centraal. Lichttherapie bij depressie Lichttherapie verlaagt de concentratie melatonine in het bloed. Hierdoor wordt de slaapbehoefte... Lees verder
PsyQ - Online behandeling wordt ook wel E-health, internettherapie of internetbehandeling genoemd. Online behandeling Online behandeling wordt ook wel E-health, internettherapie of internetbehandeling genoemd. ... Lees verder
PsyQ - Bij individueel psychotherapie staan gesprekken met uw behandelaar centraal. Val niet terug Een bipolaire stoornis is een stoornis die niet over gaat, dat betekent dat er kans is op een... Lees verder
Opnamekliniek depressie PsyQ Den Haag heeft een kliniek waar patiënten met een ernstige depressie opgenomen kunnen... Lees verder
PsyQ - Onderzoek laat zien dat groepsbehandeling bijzonder effectief is. Psycho-educatie Psycho-educatie richt zich met name op het geven van voorlichting en informatie aan de patiënt... Lees verder
PsyQ - Bij opname/klinische behandeling verblijft u voor kortere of langere tijd 24 uur per dag in de kliniek. Opname in een kliniek Wanneer uw psychische problemen zo ernstig zijn dat uw normale leven erdoor ontwricht raakt en... Lees verder
PsyQ - Medicatie wordt altijd door een arts voorgeschreven Medicijnen tegen angst Het gebruik van medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling en heeft tot doel ernstige... Lees verder