Wanneer een behandeling bij de huisarts geen of onvoldoende resultaat heeft kan PsyQ u vaak met een specialistische behandeling verder helpen. U heeft dan een verwijzing nodig van uw huisarts.

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende vorm van behandeling (15 à 20 sessies). De... Lees verder
Online behandeling Online behandeling wordt ook wel E-health, internettherapie of internetbehandeling genoemd. ... Lees verder
Lichttherapie bij depressie Lichttherapie verlaagt de concentratie melatonine in het bloed. Hierdoor wordt de slaapbehoefte... Lees verder
Depressie, deeltijdbehandeling Deeltijdbehandeling is geschikt voor mensen die: Lees verder
Opname in een kliniek Wanneer uw psychische problemen zo ernstig zijn dat uw normale leven erdoor ontwricht raakt en... Lees verder
Psycho-educatie Psycho-educatie richt zich met name op het geven van voorlichting en informatie aan de patiënt... Lees verder
Opnamekliniek depressie PsyQ Den Haag heeft een kliniek waar patiënten met een ernstige depressie opgenomen kunnen... Lees verder
Val niet terug Een bipolaire stoornis is een stoornis die niet over gaat, dat betekent dat er kans is op een... Lees verder
Depressie, interpersoonlijke psychotherapie Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) gaat uit van het idee dat veranderingen in belangrijke... Lees verder
Medicatie Het gebruik van medicatie is veelal ondersteunend aan de behandeling en heeft tot doel ernstige... Lees verder