Wat zijn de leveringsvoorwaarden van PsyQ?

Wat zijn de leveringsvoorwaarden van PsyQ?

De leveringsvoorwaarden die PsyQ hanteert zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

 

Download Algemene leveringsvoorwaarden GGZ