Wat zijn de leveringsvoorwaarden van PsyQ?

Wat zijn de leveringsvoorwaarden van PsyQ?

Als je zorg krijgt van één van organisaties van Parnassia Groep dan zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz van toepassing. Hierin staat aan welke afspraken wij ons als instelling moeten houden en ook welke afspraken voor jou gelden. Naast deze voorwaarden geldt wat wettelijk is geregeld. 

Hieronder vind je de links naar de leveringsvoorwaarden per PsyQ-partner: