Noodplan bipolaire stoornis

Noodplan

Meer+informatie+over+individuele+behandeling+bij+PsyQ

Het noodplan is een plan wat tot stand komt in een gesprek tussen u, een belangrijke ander en uw behandelaar. In het noodplan geeft u aan welke actie u zelf kunt uitvoeren, maar ook wat een ander kan doen.

Signalen

Het noodplan bestaat uit 1 A4. U  geeft aan welke signalen u waarneemt bij een dreigende depressie of manie. U vult in welke medicatie het best gebruikt kan worden als u een (hypo)manie of depressie voelt aankomen.

U bent met dit noodplan beter in staat zelf en tijdig te reageren als het dreigt mis te gaan. Dit is een van de manieren om  meer controle te krijgen over uw eigen bipolaire stoornis.

Belangrijk is dat u het noodplan samen met uw behandelaar maakt. Vaak werkt u hier thuis aan en bespreekt het daarna met uw behandelaar.

Het plan is dynamisch en het advies is om jaarlijks dit plan te evalueren.