Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie bij psychotrauma

illustratie+Trauma+200px.png

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende vorm van behandeling (15 à 20 sessies). De behandeling is in wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken voor verschillende psychische klachten, waaronder angst en depressie.

"Ik heb 16 jaar in oorlogsgebied gewerkt en ben al geruime tijd terug in Nederland. Ik heb last van herbelevingen en agressieve gevoelens. Is dit normaal?"
 
Het komt voor dat de herinnering aan een traumatische gebeurtenis ineens weer terugkomt. De herinnering aan het trauma kan nooit volledig uitgewist worden. Het horen van een bepaald geluid wordt bijvoorbeeld geassocieerd met een geluid ten tijde van de traumatische ervaring. Uw gedachten gaan terug naar de gebeurtenissen van destijds.

De gevolgen van trauma of psychotrauma kunnen over het algemeen goed behandeld worden. In de behandeling leert u omgaan met herbelevingen en de gevoelens die dit oproept. PsyQ biedt diverse behandelingen voor de gevolgen van trauma.

Gedachten en gedrag

Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat gedachten invloed hebben op de manier waarop iemand zich voelt en gedraagt. Door die gedachten te veranderen zullen ook gevoelens en gedrag veranderen.

Het doel is niet om alleen positief te leren denken, maar om realistischer of evenwichtiger te leren denken. Ook na de behandeling blijven vervelende dingen vervelend, maar u ziet ze niet meer als ‘ramp’.

Positief effect op uw gevoelens

Samen met u onderzoeken we uw gedachten en gedrag. Met behulp van huiswerkoefeningen gaat u ook thuis aan de slag. U experimenteert met nieuwe gedachten en gedrag. Tijdens de behandelgesprekken bespreekt u welke ervaringen en argumenten er zijn die laten zien dat uw gedachten niet (helemaal) kloppen. Op basis van die informatie lukt het vaak een nieuwe gedachte te formuleren, met positief effect op uw gevoelens.