Wat is angst?

Wat is angst?

pdf
illustratie-angst+200px.png
Maar liefst één op de vijf Nederlanders heeft, bewust of onbewust, last van een angststoornis of fobie. Maar wat is angst nu eigenlijk en wat kun je eraan te doen?


Angststoornissen is een verzamelnaam voor een paniekstoornis, straatvrees, sociale fobie, dwangstoornis, piekerstoornishypochondrie of ingebeelde lelijkheid. Omdat de paniekstoornis en piekerstoornis relatief het meest voorkomen staan deze angststoornissen de komende weken centraal tijdens onze campagne.

Wat is angst?

Je vraagt je nu misschien af: wat is angst? Angst is een emotie die je helpt te reageren op gevaar. Het lichaam raakt in opperste staat van paraatheid waardoor het hart sneller gaat kloppen, de ademhaling versnelt, de bloeddruk omhoog gaat en de spieren zich aanspannen. Deze plotselinge en hevige angst duurt vaak niet lang en ervaart iedereen wel eens. Het is een gezonde reactie op dreigend gevaar.

Het kan echter gebeuren dat deze gezonde angst 'ongezond' wordt en je angstklachten of zelfs een angststoornis ontwikkelt. Mensen met een angststoornis zijn namelijk óók bang in situaties die geen direct gevaar opleveren. Ze raken bijvoorbeeld in paniek als ze een presentatie moeten geven op het werk, durven niet meer naar buiten of liggen nachtenlang te piekeren. Het gaat bij angststoornissen in alle gevallen om serieuze symptomen die de kwaliteit van leven ernstig aantasten. Door een angststoornis ga je op den duur doodgewone situaties vermijden. Angst beheerst je leven zodanig dat een normaal leven leiden moeilijk is. De gevolgen van een angststoornis kunnen ernstig zijn, zoals vereenzaming en alcoholmisbruik. Denk je dat je wellicht een angststoornis hebt? Doe dan onze zelftest angst.

Hoe voelt een angststoornis?

Alwin, van Youtube-kanaal VetGezellig, was pas 9 jaar oud toen hij zijn eerste paniekaanval kreeg. Eind 2017 vroeg hij zijn vriendin Saske een documentaire te maken over de angststoornis die zijn leven beheerst.

Cijfers

Maar liefst één op de vijf Nederlanders heeft last van een angststoornis of fobie, waarbij meer vrouwen dan mannen last hebben van angst. Het komt het meest voor in de leeftijdsgroep 25 tot 44 jaar. Dertig procent van de mensen met een angststoornis heeft ook te maken met een depressie of alcoholmisbruik. Daarmee staan angst- en dwangstoornissen - samen met depressie en alcoholproblemen -  in de top drie van meest voorkomende psychiatrische aandoeningen.

Behandeling

Bij een lichte tot matige variant kunnen een aantal gesprekken met een hulpverlener al voldoende steun bieden. Dit kan bijvoorbeeld met een online behandeling. Ernstige angststoornissen zijn het best te behandelen met cognitieve gedragstherapie, waarin je wordt geleerd om te wennen aan de angst en om te gaan met angstige situaties door er anders over te denken. Samen met jou gaan we deze angstige situaties opzoeken. Lees alles over onze behandelingen.

Een angststoornis wordt in het psychiatrisch handboek DSM-5 als volgt omschreven:

A: “Een excessieve angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens) die gedurende minstens zes maanden vaker wel dan niet aanwezig zijn en betrekking hebben op een aantal gebeurtenissen of activiteiten.

B: “De betrokkene vindt het moeilijk om zijn of haar bezorgdheid onder controle te houden.”

C: “De angst en bezorgdheid gaan gepaard met minimaal drie van de volgende zes symptomen: rusteloosheid; snel vermoeid raken; moeite met concentreren; prikkelbaarheid; spierspanning; slaapstoornis.”

D: “De angst, de bezorgdheid of de lichamelijke klachten veroorzaken beperkingen in het sociale of beroepsmatig functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.”

E: “De stoornis kan niet beter worden verklaard door een andere psychische stoornis.”