Signalenkaart

Signalenkaart

pdf
Meer+informatie+over+eetstoornissen+bij+PsyQ.png
Heb je het vermoeden dat iemand in je naaste omgeving een eetprobleem of eetstoornis heeft? Of heb je zelf symptomen die daarop wijzen? Stichting Kiem heeft een signalenkaart ontwikkeld met daarop alle symptomen die horen bij de meest voorkomende eetstoornissen.


Als je (een aantal) signalen herkent is het verstandig om in overleg te gaan en indien nodig hulp te zoeken. Je kunt ook onze zelftest invullen. Breng voor nóg meer informatie over dit onderwerp een bezoek aan onze actiepagina, lees de artikelen, bekijk de infographic en luister naar de podcast, waarin twee ervaringsdeskundigen en Martie de Jong, klinisch psycholoog bij PsyQ, hun verhaal doen. 

Signalenkaart

Hoe sneller je een eetstoornis herkent en behandelt, hoe groter de kans op herstel. De signalenkaart eetstoornissen helpt huisartsen en andere (ggz-)hulpverleners daarbij. De kaart biedt ook handvatten om in gesprek te gaan met mensen met eetproblemen. Met als doel eetstoornissen sneller in beeld te krijgen en toe te kunnen leiden naar gepaste hulpverlening. De signalenkaart is een initiatief van Stichting Kiem met medewerking van PsyQ, De Landelijke Ketenaanpak Eetstoornissen (K-EET) en individuele experts. 

Download signalenkaart