Medicatie-advies-op-maat

Medicatie advies op maat

pdf
Meer+informatie+over+medicatie+bij+PsyQ.png

Op de speciale polikliniek Farmacogenetica kunnen mensen met een psychiatrische diagnose medicatie-advies op maat krijgen op basis van hun farmacogenetisch profiel. Hier wordt bekeken of  iemand de  best passende medicatie kan krijgen in de juiste dosering als gebruik wordt gemaakt van farmacogenetische informatie. Initiatiefneemster is psychiater en klinisch farmacoloog dr. Roos van Westrhenen.

Bijwerkingen of ineffectiviteit van medicatie

Alle patiënten met problemen bij psychofarmaca gebruik (zoals bijwerkingen of ineffectiviteit) zijn welkom. Het is wel van belang om van te voren even te overleggen want voor sommige medicatie zijn (nog) geen dosering adviezen beschikbaar, zoals b.v. ADHD medicatie.

Verwijsbrief

Voor een bezoek aan de poli is een verwijzing nodig door bijvoorbeeld de huisarts of psychiater. Wanneer er sprake is van meer bijwerkingen dan gebruikelijk  of de medicatie onvoldoende werkt (ineffectiviteit van medicatie) is er sprake van een medische indicatie. In dat geval vergoeden zorgverzekeraars de kosten.

Medicatie-advies

Op de poli Farmacogenetica worden geen behandelingen uitgevoerd, maar wordt alleen medicatie-advies gegeven. Hiervoor is nodig dat mensen 2 maal komen binnen een periode van 4-6 weken. De eerste maal wordt voorlichting gegeven, alle benodigde informatie gecheckt en psychiatrisch onderzoek verricht, inclusief vragenlijsten, en wordt ook DNA afgenomen. Het tweede consult worden DNA uitslagen doorgenomen en het medicatie advies op maat dat inmiddels is opgesteld met patiënt doorgenomen en aan de verwijzer terug gerapporteerd. In verband met de Corona-maatregelen vinden alle afspraken in principe plaats via (video)bellen of de telefoon.

Het staat je vrij dit advies wel of niet op te volgen. In een later stadium wordt kort om terugkoppeling gevraagd zodat we kunnen evalueren of verwijzers en patiënten tevreden zijn over het (medicatie)advies per mail of telefoon.

Voor alle aanmeldingen of vooroverleg kun je contact opnemen en ook komt Roos indien mogelijk graag eens langs om meer te vertellen over genetische testen in de psychiatrie.

Contact opnemen

Polikliniek Farmacogenetica Parnassia Groep

t.a.v. Dr. Roos van Westrhenen, psychiater&klinisch farmacoloog

Overschiestraat 57, 1062 HN Amsterdam

T 088 357 36 50 | E secretariaatamsterdam57@psyq.nl