Klinkiek voor eetstoornissen Groningen

Kliniek voor eetstoornissen

Over ons

PsyQ Groningen heeft als enige GGZ-organisatie in het noorden van het land een kliniek voor eetstoornissen.
Onze kliniek voor eetstoornissen biedt zorg voor inwoners van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, de kop van Overijssel en de Noordoostpolder.


Het programma

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. U zit in een groep van maximaal 10 mensen. Daarnaast zijn er zo nodig individuele gesprekken mogelijk. Wekelijks heeft u een gesprek met uw coach. Daarnaast kunt u zo nodig afspraken maken met de psychiater, de psychotherapeut, psychomotorische therapeut en systeemtherapeut. Tevens zijn er een huisarts en een diëtiste verbonden aan de kliniek.

De groep begint met een dagopening en eindigt met een dagsluiting. De maaltijden en het nemen van tussendoortjes zijn gezamenlijk onder begeleiding van een van de sociotherapeuten. U kookt om de beurt met elkaar uw eigen warme maaltijd.

Voor een kijkje in onze kliniek en meer informatie over eetstoornissen bekijk dit filmpje:

Duur van de opname

U bent vijf dagen per week 24 uur per dag opgenomen in de kliniek voor eetstoornissen en in het weekend mag u naar huis. De behandeling gaat ook in het weekend overigens door, met online behandelen en/of contact met een van de sociotherapeuten. We zoeken met u en de mensen om u heen naar een beste bij u passende behandeling en samenwerking.

De kliniek biedt een behandeling van zes weken tot maximaal zes maanden. Zo kort als het kan en zo lang als nodig. De opname is meestal een deel van de behandeling. Vaak is het zo dat voordat u bent opgenomen u al op een andere manier bent behandeld voor uw eetstoornis. Na de opname is meestal een vorm van vervolgbehandeling nodig. Meestal is dat poliklinisch, soms in deeltijd. Samen met u kijken we wat een goed vervolg is, passend bij uw situatie en problemen.

Onze kliniek is gelegen vlak bij het hoofdstation van Groningen, dus gemakkelijk te bereiken.

Naasten

Als u opgenomen wordt is er een bijeenkomst met u en uw naasten om te bespreken hoe u in de weekenden het best ondersteund kan worden, waarbij u zelf verantwoordelijk blijft voor het eten.

In deze bijeenkomst ontmoet u onze relatie- en gezinstherapeut. Voor problemen op dit terrein kunt u als u dat wenst in de loop van de behandeling samen met uw naasten afspraken met deze therapeut maken.

Meer informatie

Als u overweegt om zich in onze kliniek te laten opnemen vragen we u om een kennismaking af te spreken. Deze is op vrijdagmiddag om 14.00 uur. Neem gerust contact met ons op om een afspraak hiervoor te maken op via (050) 5207071. Vanzelfsprekend kunt u ons ook met andere vragen op het gebied van eetstoornissen op dit nummer bereiken.

Patiënttevredenheid

Kliniek voor eetstoornissen

Adres

Merwedestraat 54
9725 KE Groningen
050 520 70 71