Genderdysforie

Genderdysforie

pdf
Meer+informatie+over+genderdysforie+bij+PsyQ.png

Genderdysforie is een gevoel van onbehagen over je biologische geslacht. Iemand voelt zich enerzijds ongemakkelijk bij de geldende normen voor zijn of haar sekse en identificeert zich anderzijds aanhoudend met het andere geslacht. De sterkte van dit gevoel kan verschillen en het kan ook verschillende vormen hebben.

Transgenderisme

Sommige mensen voelen zich zowel man als vrouw. Zij zijn ontevreden met het geslacht dat ze hebben en de ‘rol' die daar bij hoort. Zij willen (gedeeltelijk) als het andere geslacht leven, maar er is geen wens tot een volledige geslachtsaanpassing. In Nederland spreken we in dit geval over transgenderisme.

Transseksualiteit

Wanneer er wel een wens is tot volledige geslachtsaanpassing, spreken we van transseksualiteit. Soms bestaat er alleen de wens zich te kleden als het andere geslacht, terwijl het gevoel zowel man als vrouw te zijn ontbreekt. In dat geval spreken we van travestie.

Verwarring over de eigen identiteit

Transgenderisme geeft meestal veel gevoelens van verwarring over de eigen identiteit. Wie ben ik? Wat ben ik? Wat betekenen mijn verlangens en gedrag? Hoe moet ik verder?

In veel gevallen reageert de omgeving negatief, waardoor mensen sociaal contact kunnen mijden en geïsoleerd raken.

Ook kunnen er klachten ontstaan als werkloosheid, alcoholmisbruik, lichamelijke verwaarlozing, extreme angsten en depressie

Transgenderisme en de omgeving

Ook voor de omgeving kan transgenderisme zeer ingrijpend zijn. Soms wordt familie of partner verrast door de ‘nieuwe' identiteit. In veel gevallen ontstaan er dan ook problemen in het gezin, de familie of relatie.

Hulp zoeken bij transgenderisme

PsyQ Seksuologie kan hulp bieden bij problemen rond transgenderisme. In samenwerking met andere instellingen kunnen we je begeleiden in het onderzoeken van deze gevoelens.

Ook bij direct betrokkenen kan er behoefte zijn aan hulp en begeleiding. PsyQ Seksuologie kan ook in dit geval helpen bij het begrijpen, accepteren en leren omgaan met transgenderisme.

* De term transgenderisme heeft in het Nederlandse taalgebied betrekking op mannen die (gedeeltelijk) als vrouw leven en vrouwen die (gedeeltelijk) als man leven, zonder een volledige geslachtsaanpassing te willen ondergaan. In het Engels heeft de term ‘transgenderism’ betrekking op alle verschijnselen waarbij men geheel of gedeeltelijk de rol van het andere geslacht aanneemt.

Een geslachtsaanpassing

Er bestaat voor transseksuelen de mogelijkheid tot een geslachtsaanpassing. Een geslachtsaanpassing wordt gecoördineerd en uitgevoerd door een ‘genderteam' van een ziekenhuis. Zij bieden een traject van diagnostiek, begeleiding en medisch behandeling.

Problemen bij transseksualiteit

Transseksuele gevoelens zijn vaak zeer verwarrend. In veel gevallen is er afkeer van het eigen lichaam en een laag gevoel van eigenwaarde. Daarnaast worden transseksuelen regelmatig geconfronteerd met discriminerende reacties. Ook het proces van geslachtsaanpassing is ingrijpend en belastend.

Transseksualiteit kan dan ook samengaan met depressieve gevoelens, middelengebruik, en een sociaal isolement.

Transseksualiteit en de omgeving

Ook voor de omgeving is transseksualiteit zeer ingrijpend. Vaak ontstaan er problemen in het gezin, de familie of de relatie. Direct betrokkenen voelen onbegrip, boosheid en/of rouw.

Hulp zoeken bij transseksualiteit

PsyQ Seksuologie kan je hulp bieden bij problemen rond je transseksualiteit. Wij kunnen je helpen bij het onderzoeken van je gevoelens. Daarnaast kunnen we je in samenwerking met andere instellingen begeleiden bij het vaak ingrijpende proces van geslachtsverandering.

Ook bij direct betrokkenen kan er behoefte zijn aan hulp en begeleiding. Programma Seksuologie kan ook in dit geval helpen bij het begrijpen, accepteren en leren omgaan met transseksualiteit.

Genderdysforie