Informatie patiëntenverenigingen

Componence Asset List

pdf

TNN+200+x+200.png

Transgender Netwerk Nederland (TNN) is de nationale belangenorganisatie voor transgender personen en hun naasten. TNN wil de zichtbaarheid van transgender personen in de Nederlandse samenleving vergroten.

TNN gaat het gesprek aan met professionals en politici op het gebied van werk, onderwijs, veiligheid, recht, zorg en welzijn. Zo bevordert het netwerk sociale acceptatie en gaat ze discriminatie tegen. Ook geeft het netwerk voorlichting aan verschillende partijen over het standpunt en de behoeften van transgender personen. TNN stimuleert emancipatiebeleid van nationale en lokale overheden. Werk en anti-discriminatie zijn hierin twee belangrijke pijlers. Dit vertaalt zich naar diverse projecten en het discriminatiemeldpunt van TNN. 

Ben je zelf transgender en zit je met vragen of heb je informatie nodig? Ook dan kan TNN helpen. 

Wat biedt Transgender Netwerk Nederland

  • Voorlichting en belangenbehartiging op het gebied van werk, onderwijs, veiligheid, recht, zorg en welzijn 

  • Transgendersensitieve coaches die je kunnen steunen op de arbeidsmarkt

  • Meldpunt discriminatie 

Meer over TNN Alle cliëntenorganisaties