Informatie patiëntenverenigingen

Componence Asset List

pdf

Stichting+zelfbeschadiging+200+x+200.jpg

Stichting Zelfbeschadiging is een vrijwilligersorganisatie, die vanuit ervaringsdeskundigheid steun en informatie geeft aan mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. Daarnaast bieden we advies en scholing over zelfbeschadiging aan zorgprofessionals. 

In 1998 is de Steungroep Zelfbeschadiging opgericht, waar 31 maart 2005 de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging uit voort kwam. Sinds 2016 noemt de organisatie zich Stichting Zelfbeschadiging. De Stichting Zelfbeschadiging ontstond uit gedeelde ervaringen van (ex-)cliënten, die stuitten op structureel onbegrip van hun zelfbeschadiging bij zorgprofessionals. Zelfbeschadiging werd niet begrepen, werd gezien als aandachttrekkerij en was aanleiding om mensen weg te sturen uit behandeling. Sinds de oprichting zet de Stichting Zelfbeschadiging zich in om het begrip voor zelfbeschadiging te vergroten en het taboe te bestrijden, maar ook veilige steun te bieden aan lotgenoten en naasten. 

Stichting Zelfbeschadiging werkt met vrijwilligers die (bijna) allemaal zelf ervaringsdeskundige zijn. Zij zijn in staat zijn om van een afstand over hun ervaringen met zelfbeschadiging te praten, denken en vertellen. De ervaringsdeskundigen putten daarbij uit hun ervaring in de rol als lotgenoot of als familielid, partner of vriend van iemand die zichzelf beschadigt. Zij zetten zo hun persoonlijke ervaring met zelfbeschadiging in om anderen te steunen en hoop te bieden, en ook om zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers te adviseren en te scholen. 

Wat biedt de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging

  • Een luisterend oor en advies via telefoon en e-mail contact, door mensen die ervaring hebben met zelfbeschadiging als lotgenoot of naasten
  • Begeleid lotgenotencontact voor mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten, waarbij onze ervaringsdeskundigen zorgen voor een veilige en herstelondersteunende omgeving
  • Informatievoorziening

Meer over stichting Zelfbeschadiging Alle cliëntenorganisaties