Informatie patiëntenverenigingen

Componence Asset List

pdf

400x400_Logo+MIND_Korrelatie.png

MIND Korrelatie is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die op laagdrempelige wijze anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp biedt aan iedereen die daarnaar op zoek is. Bij de organisatie werken psychologen en maatschappelijk werkers die luisteren naar individuele vragen en zo nodig verwijzen naar passende hulp.

De organisatie biedt niet alleen hulp, maar ook veel informatie over psychische en psychosociale problemen, evenals tips voor mensen die met problemen kampen en hun naasten. De ernst van de problemen waarover mensen bij MIND Korrelatie aankloppen kan variëren van gebrek aan zelfvertrouwen tot ernstige depressies.

Veel mensen kennen MIND Korrelatie van de telefonische opvang na televisieprogramma’s. Maar dat is zeker niet het enige dat de organisatie biedt.

Naast de telefonische opvang zijn ze een kenniscentrum voor verschillende media en kunnen mensen die op zoek zijn naar psychische of psychosociale hulp van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 21 uur terecht via telefoon, en ook WhatsApp, chat en mail. Op de website zijn ook ervaringsverhalen terug te lezen. 

Wat biedt MIND Korrelatie?

  • Gratis en anoniem hulp en advies via telefoon, chat, WhatsApp of mail
  • Opvang na televisieprogramma’s 
  • Kenniscentrum voor media (destigmatisering)
  • Belangenbehartiging 

Meer over MIND Korrelatie Alle cliëntenorganisaties