Informatie patiëntenverenigingen

Componence Asset List

pdf

Stichting+JIJ+200+x+200.png

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie en biedt ervaringsdeskundige ondersteuning aan iedereen in Nederland die zelf of in zijn/haar omgeving te maken heeft met een eetprobleem of eetstoornis.

Stichting JIJ is opgericht op 5 maart 2010 door twee ervaringsdeskundigen. Zij wilden hun ervaring met een eetstoornis én hun ervaring met herstel positief inzetten om voor anderen met dezelfde problematiek iets waardevols te kunnen betekenen in hun herstelproces. De stichting is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit ruim 115 vrijwilligers, die jaarlijks aan circa 2000 mensen met een verstoorde relatie met eten en hun naasten informatie en advies geeft.

Wat biedt Stichting JIJ

  • Een luisterend oor op een anonieme en kleinschalige manier 

  • Informatie en advies

  • Begeleiding van individuen en zelfhulpgroepen op verschillende niveaus van herstel 

  • Ontspannende en herstelgerichte activiteiten, workshops en trainingen vanuit haar inloophuis, het JIJ-huis, gevestigd te Rotterdam

Samenwerking met PsyQ 

Voor cliënten die de deeltijdbehandeling of de individuele begeleiding voor eetproblematiek hebben afgerond bij PsyQ is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het nazorgaanbod van Stichting JIJ.  Er zijn 2 mogelijkheden waar gebruik van gemaakt kan worden binnen Stichting JIJ, namelijk: lidmaatschap van het JIJ-huis en/of deelnemen aan de nazorggroep. Meer over dit aanbod zie je in onderstaande video.

Lees ook:

  • Het verhaal van Elena die op aanraden van haar psycholoog bij PsyQ terecht kwam bij Stichting JIJ
  • Het verhaal van Donna die voor haar onderzoek naar terugval bij eetstoornissen de nazorggroep van PsyQ begeleidde 

Meer over Stichting JIJ Alle cliëntenorganisaties