Informatie patiëntenverenigingen

Componence Asset List

pdf

ADF+stichting+200+x+200.png

De ADF stichting is een cliëntenorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en/of dwangklachten. De stichting biedt een platform voor ontmoeting, kennisdeling en belangenbehartiging dat bijdraagt aan het herstel van mensen met overmatige angst en/of dwang.

Vijftig jaar geleden richtte Marina de Wolf de Fobieclub op. Zij leed aan angst en kon geen hulp en erkenning vinden. Daarom nam zij het initiatief om ‘de eenzamen, de uitgestotenen’ met angst met elkaar in contact te brengen. Het groeide uit tot wat vandaag de Angst, Dwang en Fobie (ADF) stichting is. De dochter van de Wolf, Josine van Hamersveld, legt in de angstpodcast uit over haar leven met haar angstige moeder. 

Ruim 100 vrijwilligers en enkele betaalde krachten van de ADF stichting zetten zich al meer dan vijftig jaar in voor mensen met angst- en/of dwangklachten. Dat doen ze met enthousiasme en grote betrokkenheid. Velen van hen zijn ervaringsdeskundig op het gebied van angst of dwang.

Wat biedt ADF

  • Elke dag van 9:00 tot 13:30 uur kan iedereen die last heeft van angst, dwang of fobie, maar ook partners en familie, bellen naar de telefonische hulpdienst op 0343 – 753 009. Ervaringsdeskundige vrijwilligers luisteren en denken met je mee. Zij weten hoe het voelt

  • Online meetings zoals de BibberBar en OCDcafé

  • Lotgenotencontact via bijeenkomsten in het hele land

  • Trainingen gericht op het verminderen van angst- en dwangklachten

  • Zinvol vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in het wetenschapspanel, als redacteur of lotgenotenbegeleider. Na een interne opleiding en met goede begeleiding kun je met je ervaringsdeskundigheid misschien andere mensen helpen

Meer over ADF Alle cliëntenorganisaties