Informatie patiëntenverenigingen

Componence Asset List

pdf

Plusminus+200+x+200.jpg

Plusminus is dé vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten. De vereniging maakt zich sterk om de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een bipolaire aandoening te verbeteren en het stigma op psychische kwetsbaarheid te bestrijden.

De organisatie van plusminus wil bijdragen aan een zo optimaal mogelijk leven voor mensen die last hebben van een bipolaire stoornis en hun naasten. Dat doen ze met behulp van de vele vrijwilligers van Plusminus.

De activiteiten van Plusminus komen voort uit drie doelen: 

  • Het bevorderen van de kwaliteit van leven van en zorg voor mensen met een bipolaire aandoening;
  • Het bevorderen van de betrokkenheid van partners, familie en andere betrokkenen;
  • Het bundelen en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van mensen met een bipolaire aandoening.

Plusminus is in 1987 opgericht door Fred Bos, toen nog onder de naam Nederlandse Stichting voor Manisch Depressieven. Omdat de term ‘bipolair’ (‘tweepolig’) de term ‘manisch-depressief’ steeds vaker vervangt, is de naam van de vereniging gewijzigd in plusminus – leven met bipolariteit.

Wat biedt Plusminus

  • De Lotgenotenlijn is bedoeld voor mensen met een bipolaire stoornis of mensen die daarbij betrokken zijn als partner, vriend of familielid. Als je de Lotgenotenlijn belt, treft je iemand die zelf een bipolaire stoornis heeft of daar nauw bij betrokken is

  • Landelijke dagen die viermaal per jaar worden georganiseerd

  • Psycho-educatiecursus 

  • Regionale activiteiten

Meer over Plusminus Alle cliëntenorganisaties