Nieuws Nieuws

24 maart 2017

Op donderdag 30 maart is het World Bipolar Day. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor patiënten met een bipolaire stoornis om zo meer begrip en kennis over de stoornis te creëren.

Een bipolaire stoornis is een ziekte die namelijk niet snel herkend en erkend wordt door de patiënt zelf en door zijn of haar naasten. De stoornis kenmerkt zich door meerdere episodes: een depressieve periode, een hypomane (energieke) periode en een manische periode. Een manische periode duurt meestal een week en patiënten voelen zich gedurende die periode alsof ze de wereld aankunnen. Ze zijn in een abnormaal goede stemming, hebben weinig slaap nodig en lopen over van de energie. Een hypomanie is een periode van minimaal vier dagen die lijkt op een manie maar minder ernstig is. Tijdens een depressieve periode voelen patiënten zich minimaal 2 weken lang het grootste gedeelte van de dag erg somber.

Camera’s en toneelspel

Het krijgen van een bipolaire stoornis kan iedereen overkomen, zo blijkt uit het ervaringsverhaal van Carla Linnartz. De stoornis openbaarde zich pas rond haar dertigste, toen ze al enkele jaren werk deed dat eigenlijk niet bij haar paste. Linnartz: ‘Ik verloor mijn vrolijke aard en was altijd en overal met mijn werk bezig. Tot het niet langer ging en ik thuis kwam te zitten.”

De hulpverlening kwam vervolgens niet goed op gang. Linnartz: ‘Ik voelde me zo machteloos dat ik uiteindelijk een psychose kreeg. Ik was er plotseling van overtuigd dat iedereen mij al mijn hele leven voor de gek hield. Dat de hele wereld om mij heen was geënsceneerd en dat ik de hoofdpersoon was in een bizar experiment met overal camera’s en mensen die allemaal toneel spelen.’

Niet lang hierna belandde Linnartz in een psychotische manie en werd ze voor een bipolaire stoornis behandeld. ‘Het gaat nu weer goed met mij. Ik geef  voorlichting aan professionals over het omgaan met mensen met een psychose.’

Wat kan PsyQ voor ú doen?

PsyQ biedt meerdere behandelingen voor mensen met een bipolaire stoornis. Bent u op zoek naar meer informatie over deze stoornis? Breng dan een bezoek aan de website van PsyQ, bekijk de factsheet waarin alle feitjes over deze stoornis op een rij staan of de lijst met veelgestelde vragen.

Vincent van Gogh

World Bipolar Day vindt elk jaar plaats op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh. Van Gogh werd postuum gediagnosticeerd met een mogelijke bipolaire stoornis.