Nieuws Nieuws

19 oktober 2016

Helaas hebben we voor een aantal behandelingen te maken met wachttijden. We realiseren ons dat het uitermate vervelend is en doen er alles aan om de wachttijden zoveel mogelijk voor u te beperken.

Wachttijdbemiddeling door zorgverzekeraar

Als u niet op de behandeling kan of wil wachten kunt u zich bij uw zorgverzekeraar melden voor  wachttijdbemiddeling. 

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde ‘treeknormen’).

Voor meer informatie over wachttijdbemiddeling verwijzen we u naar de website van uw zorgverzekeraar.