Nieuws Nieuws

13 mei 2016

De Levenslooppoli ADHD is een initiatief van PsyQ ADHD bij volwassenen Den Haag, Lucertis kinder-en jeugdpsychiatrie Rotterdam en De Jutters, jeugdpsychiatrie Den Haag, met locaties in Rotterdam en Den Haag.

 

Marije Bruinsma

Marije Bruinsma, manager zorg ADHD bij volwassenen PsyQ Rotterdam-Kralingen, over 'haar' Levenslooppoli.

Foto: Ed van Rijswijk Fotografie

“ADHD komt vaak voor bij meerdere personen in een gezin. Bij de levenslooppoli ADHD kunnen alle gezinsleden met ADHD op een en dezelfde locatie terecht. Behandelaren overleggen eenvoudig over de verschillende gezinsleden en er is gezinstherapie mogelijk. Tijdens de tweewekelijkse patiëntbesprekingen worden de intakes, de voortgang en de knelpunten besproken. Wat is er precies nodig voor deze persoon of dit gezin? Daarnaast is ‘beleid’ ook een vast agendapunt tijdens deze bespreking, omdat we de Levenslooppoli willen blijven evalueren en verbeteren.

Jongeren

Regelmatig zien we jongeren met ADHD op een gegeven moment afhaken. Ze stoppen met de behandeling en/of het medicatiegebruik. Door de samenwerking tussen Lucertis (kinderen en jeugd) en PsyQ (volwassenen) houden we deze jongeren veel beter in beeld. Als ze dan toch afhaken, weten ze ons makkelijk weer te vinden omdat we op die ene locatie zitten. Dat gebeurt vaak als ze in hun (jong)volwassen leven vastlopen in relaties, opleiding of werk.
Hoe eerder ze weer hulp zoeken, hoe beperkter hun problemen nog zijn. Daarnaast hebben we dan al een heel dossier waardoor de behandeling sneller opgepakt kan worden.

Ontwikkeling

De Levenslooppoli blijft zich ontwikkelen. Momenteel werken we aan groepsaanbod, een opvoedgroep en een jongvolwassenengroep, waarvan gebruik kan worden gemaakt naast de reguliere groepen die binnen PsyQ en Lucertis gegeven worden. Hier is enorme behoefte aan. De groepen worden begeleid door een behandelaar van PsyQ en van Lucertis, zodat alle aanwezige kennis optimaal ingezet wordt. In Den Haag wordt een behandelprotocol ontwikkeld voor ouderen met ADHD, waarbij gebruik wordt gemaakt van een onderzoek naar hun wensen ten aanzien van de behandeling.”