Nieuws Nieuws

28 januari 2016

PsyQ juicht de toezegging door minister Schippers toe om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor onderzoek naar depressie onder jonge vrouwen. ”Ook wij zien (jonge) vrouwen met een depressie soms veel te laat in het proces. Ze kunnen al jaren met depressieve gevoelens rondlopen, waardoor de weg naar herstel veel meer tijd nodig heeft.”, zegt Marc Blom bestuurder en psychiater bij PsyQ.

PsyQ Vrouwenpoli

Depressie is een ziekte die over het algemeen goed behandelbaar is. De behandeling hangt af van de ernst en duur van de depressie. Op alle vestigingen van PsyQ behandelen we depressie. In Den Haag en Rotterdam is er voor depressieve vrouwen een speciale ‘vrouwenpoli’. Dit team richt zich met name op depressie rond zwangerschap en bevalling, menstruatie en overgangsklachten.

'Gemiddeld 15% van de zwangeren ontwikkelt een depressieve stoornis, ongeveer 10% van de vrouwen ontwikkelt een depressie na de bevalling.'

Niet iedere vrouw ervaart het zwanger zijn als een ‘roze wolk’. Het is goed te zien dat verloskundigen tijdens de begeleiding regelmatig vragen naar de stemming van de zwangere en alert zijn op symptomen die kunnen duiden op sombere gevoelens.  

Praten met vriendinnen

Er heerst nog steeds een taboe op het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Terwijl 1 op de 5 vrouwen op enig moment in hun leven last heeft van depressieve gevoelens. Dit betekent dat iedere vrouw in haar vriendinnenclub iemand kent die depressief is. En toch merken we dat vriendinnen dit niet gemakkelijk met elkaar bespreken. 

Een mix van klachten

Een depressie is soms moeilijk te herkennen, omdat de klachten heel geleidelijk ontstaan. Vrouwen zijn voor langere tijd somber en hebben diverse klachten zoals niet meer kunnen genieten, slecht of juist heel veel slapen, geen trek hebben in eten of juist heel veel snoepen, prikkelbaar zijn en een laag energiepeil hebben. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat een negatief zelfbeeld een belangrijke voorspeller is voor psychische klachten. Vandaar dat er in veel behandelingen voor diverse psychische problemen aandacht wordt besteed aan het krijgen van een realistischer zelfbeeld.

Depressie behandelen

Een behandeling van een depressie kan bestaan uit verschillende mogelijkheden. Vaak biedt bij een lichte tot matige depressie,  een aantal gesprekken met een hulpverlener al voldoende steun.  Een andere mogelijkheid is lichttherapie. Lichttherapie wordt al jaren toegepast bij winterdepressies. De laatste jaren wordt lichttherapie ook, met succes, ingezet voor depressieklachten tijdens de zwangerschap, na bevalling, menstruatie en de overgang.

Een behandeling is altijd op maat, in samenspraak met de u, en rekening houdend met uw omgeving.

Lees meer over depressie op deze site.