Nieuws Nieuws

22 juni 2015

ADHD is een erfelijke, chronische stoornis die begint in de kindertijd en blijft voortduren in de adolescentie en volwassenheid. Vanwege de erfelijkheid van ADHD komt de stoornis vaak in families voor, zowel bij ouder(s) als kind(eren). Dit zorgt voor extra belasting binnen het gezin.

De zorgaanbieders PsyQ en Lucertis startten daarom aan de Max Euwelaan 70 in Rotterdam, een ADHD levenslooppoli. Zowel kinderen als volwassenen met ADHD of vragen over ADHD, kunnen terecht op dezelfde locatie.

 

Afstemmen zorgaanbod

Door de gezinsproblematiek en vaak langdurende klachten bij ADHD is het belangrijk dat het zorgaanbod voor alle leeftijdsgroepen goed op elkaar aansluit. Manager zorg Marije Bruinsma zegt: “De verschillende gezinsleden krijgen vanaf nu op dezelfde locatie diagnostiek en behandeling waarbij de afspraken zoveel mogelijk op elkaar af worden gestemd. De behandelaars zullen nauw met elkaar samenwerken en indien nodig zal een gezinstherapeut betrokken worden bij de behandeling.”

Behandelaanbod

Het behandelaanbod voor gezinnen waarvan meerdere gezinsleden ADHD (lijken te) hebben, bestaat uit:

  • diagnostiek
  • aanleren van vaardigheden
  • individuele behandeling/ coaching
  • medicamenteuze behandeling
  • groepsbehandeling
  • gezinstherapie

Meer lezen over de levenslooppoli