Actueel

Componence Asset List

16 maart 2021

regulier_roos+van+Westrhenen+.jpg

Recent is de Horizon2020 subsidie van 8 miljoen toegekend aan dr. Roos van Westrhenen, psychiater en klinisch farmacoloog bij de poli Farmacogenetica van PsyQ, Parnassia Groep, voor een grootschalige internationale Farmacogenetica studie. Voor dit onderzoek werkt zij samen met de Universiteit Maastricht van waaruit zij het onderzoek zal leiden.

Medicatie wordt in de psychiatrie voorgeschreven met een trial-and-error-aanpak die voornamelijk gebaseerd is op de ervaring van artsen. Recente studies tonen aan dat het bepalen van genen, die betrokken zijn bij de omzetting van medicijnen, de effectiviteit van de behandeling kunnen doen toenemen, waarvan miljoenen patiënten kunnen profiteren.

Het onderzoek

Dit onderzoek, onder de naam PSY-PGx, is het eerste initiatief dat een grootschalig niet-industrieel gesponsord klinische studie voorstelt die de klinische voordelen en het potentieel aantoont van het implementeren van Farmacogenetica voor psychiatrische patiënten in zeven EU-landen en de Verenigde Staten. Het zal de eerste grote internationale, multicenter klinische studie zijn naar het gebruik van op farmacogenetisch gebaseerde personalisatie van de behandeling in de praktijk van de psychiatrische zorg voor depressieve-, angst- of psychotische patiënten. Alle gegevens worden gecombineerd met Artificial Intelligence (AI) om een algoritme op te zetten voor het personaliseren van medicatie voor psychiatrische patiënten dat bijwerkingen vermindert en de effectiviteit van farmacotherapie verhoogd. PSY-PGx zal dus een nieuw zorgmodel leveren voor het toepassen van medicatie in de psychiatrie. Met dit onderzoek kan de poli Farmacogentica van PsyQ internationaal uitgebreid worden om zo de zorg voor psychiatrische patiënten te verbeteren.

De Horizon2020 subsidie

De Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid willen met de Horizon2020 subsidie wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband kan meedoen. Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele wetenschappelijke onderzoekers de mogelijkheid op financiering van een innovatief project, het aantrekken of behouden van onderzoekers, het versterken van hun internationale netwerk en/of het opdoen van nieuwe kennis en expertise.

Onderzoek stagiaires gezocht!

Voor het onderzoek zijn wij binnen PsyQ op zoek naar onderzoek stagiaires. Wil jij bijdragen aan dit grootschalige internationale onderzoek op het gebied van Farmacogenetica en bij jij VIOS, psychiater i.o. of psycholoog i.o.? Wij verwachten dat je minimaal een jaar kan blijven. Lijkt jou dit interessant? Dan zijn wij op zoek naar jou! Meer informatie over de stage kan opgevraagd worden bij dr. Roos van Westrhenen via secretariaatamsterdam57@psyq.nl. Sollicitaties en motivaties kunnen ook via dit e-mailadres ingestuurd worden.

Meer over Farmacogenetica?

Lees meer op onze pagina: Medicatie-advies op maat of lees de ervaring van Evelien met de poli Farmacogenetica. Bekijk ook het artikel: ‘Leidraad farmacogenetica voor de dagelijkse psychiatrische praktijk' en een eerder interview met Roos: 'Door rekening te houden met DNA kun je medicatie beter afstemmen'.

Op donderdag 20 mei 2021 tussen 15:30 en 17:00 uur geeft dr. Roos van Westrhenen een webinar over Farmacogenetica in de Psychiatrie. Voor dit wetenschappelijk webinar is accreditatie aangevraagd bij RSV/V&VN, Bureau Cluster 1, FGzPt, NIP, NVZA en NVVP. Deelname is kostenloos. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Meer informatie over het webinar en de mogelijkheid tot inschrijving.