Symptomen

Bij een conversiestoornis heeft u klachten die heel erg lijken op een (neurologische) aandoening. De neuroloog heeft echter geen lichamelijke oorzaak voor uw klachten kunnen vinden. U heeft bijvoorbeeld te horen gekregen dat u PNES (Psychogenic Non Epileptic Seizure) of spanningsaanvallen heeft.  Dit betekent dat u aanvallen heeft die erg lijken op epilepsie, maar ze gaan niet samen met epileptiforme activiteit in de hersenen. Met epileptiforme activiteit wordt bedoeld dat tijdens de epileptische aanval in de hersenen ontladingen optreden die  meestal in het EEG te zien zijn als pieken of piekgolven.

Een conversiestoornis kan er op verschillende manieren uitzien:

 • onverwacht verslappen uw spieren en valt u
 • onverwacht gaat (een deel van) uw lichaam zich op een abnormale manier bewegen
 • onverwacht kunt u niet meer praten of gaat u onduidelijk praten
 • onverwacht verliest u uw bewustzijn en maakt uw lichaam schokkende bewegingen
 • onverwacht verkrampen delen van uw lichaam zich

Als gevolg van deze klachten voelt u zich beperkt in uw doen en laten:

 • u durft niet goed meer ergens naartoe, uit schaamte voor een mogelijke aanval
 • u durft  (lichamelijke) activiteiten niet meer te ondernemen uit angst een aanval te krijgen
 • u bent bezorgd dat een aanval toch schadelijk zal zijn voor het brein waardoor u een aanval zoveel mogelijk probeert te voorkomen. Daardoor durft u niet meer alles te doen.

Behandeling

Voordat u start met een psychologische behandeling van deze klachten is het belangrijk dat een neuroloog een lichamelijke oorzaak voor uw klacht heeft uitgesloten.

PsyQ behandelt conversiestoornissen/PNES bij onze vestigingen in Haarlem en Zwolle. Wij werken daarbij samen met SEIN, Expertisecentrum epilepsie en slaapgeneeskunde.

De behandeling van een conversiestoornis bestaat uit de volgende onderdelen:

 • registreren en analyseren van de aanvallen
 • inzichtelijk maken van oorzakelijke en instandhoudende factoren van de aanvallen
 • taakconcentratie, waarin u leert uw aandacht anders te richten
 • leren relativeren van gedachten die (onbewust) verbonden zijn aan de aanvallen en spanning verhogend werken

Aanvullende behandelmogelijkheden

De oorzaak van een conversiestoornis kan divers zijn. Daarom wordt met u gekeken wat in uw geval passende behandelvormen zijn voor de behandeling van uw klacht. Afhankelijk van de gevonden oorzakelijke en instandhoudende factoren van de aanvallen kan er dan ook nog voor andere behandelvormen worden gekozen.

 • EMDR kan worden ingezet als er sprake is van een verband tussen PNES en een trauma
 • als er sprake is van het niet meer verdragen van bepaalde lichamelijke sensaties wordt interoceptieve exposure ingezet. Hierbij wordt u blootgesteld aan lichamelijke sensaties zodat de angst, die deze sensaties oproepen, kan uitdoven
 • als er sprake is van meer continu voorkomende (en dus niet aanvalsgewijs) ongecontroleerde bewegingen, bevingen of  loopproblemen wordt hypnotherapie en katalepsie inductie als behandeling ingezet. Katalepsie inductie betekent dat in de behandeling spierverstijving in ledematen wordt opgeroepen.
  Daarna wordt nog aandacht besteed aan het leren relativeren van gedachten die (onbewust) verbonden zijn aan de klacht.

Regelmatig wordt samengewerkt met een psychomotore therapeut.