BINCO studie

BINCO studie

pdf
Informatie+over+bipolaire+stoornis+bij+PsyQ.png

Het hebben van een bipolaire stoornis heeft ingrijpende consequenties voor jou en je omgeving. Medicatie, begeleiding, psychotherapie en zelf-management leiden vaak tot vermindering van de symptomen, maar een aanzienlijk deel van de patiënten blijft terugkerende stemmingsklachten houden. Om te onderzoeken hoe dat komt zijn we bij PsyQ de BINCO-studie begonnen.

Het beloop van de ziekte verschilt sterk. Bij de ene patiënt is de bipolaire stoornis heel stabiel, een tweede heeft vooral last van depressies, een derde patiënt wordt juist snel manisch en weer een andere patiënt heeft meerdere stemmingsomslagen per week.

Het is onduidelijk waarom het beloop van de ziekte zo verschilt en ook is niet bekend wat er precies in het lichaam gebeurt wanneer er sprake is van een manische of depressieve episode. Uit recent onderzoek weten wij dat het stress-systeem, het immuunsysteem en bepaalde genen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en het beloop van stemmingsstoornissen. Met de BINCO studie willen wij onderzoeken of deze systemen anders werken bij mensen met een bipolaire stoornis en ook of er in deze systemen veranderingen ontstaan als er sprake is van een stemmingsepisode of bijvoorbeeld als iemand start met medicatie. Ook onderzoeken we of bepaalde factoren, zoals persoonlijkheid en stress, samenhangen met de ernst van de ziekte.

Voor wie?

Deelnemers aan de studie bestaan uitsluitend uit patiënten die in zorg zijn bij PsyQ Rotterdam, PsyQ Den Haag en Rivierduinen. Alleen patiënten die minder dan 4 maanden geleden zijn gestart met de behandeling voor de bipolaire stoornis (en daarvoor nog nooit eerder zijn behandeld voor de bipolaire stoornis) kunnen instromen in de studie. Patiënten die reeds in behandeling zijn bij bovengenoemde instellingen of al elders in behandeling zijn geweest voor hun bipolaire stoornis kunnen niet meedoen.

Je kunt wel meedoen als je in het verleden bent behandeld voor een andere psychische aandoening dan de bipolaire stoornis. De reden dat wij alleen deelnemers includeren in de studie die net de diagnose hebben gekregen en starten met de behandeling, is omdat we dan beter kunnen bestuderen welke factoren samenhangen met het beloop en het al dan niet goed reageren op de behandeling.