top CTA female adhd survey

Internationaal onderzoek naar ADHD bij Vrouwen

pdf

 ADHD bij vrouwen

In de praktijk zien we dat AD(H)D in vrouwen gepaard gaat met andere problemen dan in mannen, maar er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar gezondheid bij vrouwen met AD(H)D. Daarom werkt het Kenniscentrum ADHD samen met ADHD Europe aan een internationaal onderzoek naar de ervaringen en gezondheid van vrouwen met AD(H)D. Ben jij vrouw en heb je AD(H)D? Doe dan ook mee met aan dit onderzoek! 

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die je thuis online kan invullen. Aan bod komen vragen als: hoe verliep de diagnose en de behandeling? Welke moeilijkheden ervaar je, en wat zijn helpende factoren? Welke andere klachten heb je? Hoe is het met je algemene gezondheid?

Wil je meedoen aan de survey? Laat dan alvast hier je naam en emailadres achter.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Maxime de Jong en Emma van Andel via femaleadhd@psyq.nl.

UPDATE december 2023:

De studie is recent goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). In januari 2024 starten wij met het versturen van de vragenlijst naar iedereen die zich tot nu toe heeft aangemeld. Hierbij beginnen we bij de oudste aanmeldingen, dus het kan nog even duren tot iedereen de uitnodiging ontvangt. We vragen dus nog even jullie geduld, maar hopen dat we iedereen zo snel mogelijk kunnen uitnodigen.

 ADHD in women

In clinical practice, we see that AD(H)D affects women differently than men, though little scientific research has been done on AD(H)D in women. Therefore, PsyQ Expertise Center Adult ADHD, in collaboration with ADHD Europe, developed an international survey on the experiences and health of women with AD(H)D. Are you a woman and do you have AD(H)D (symptoms)? You are invited to participate in this survey! 

The survey consists of a questionnaire that you can complete online at home. The questionnaire consists of questions such as: what was the diagnosis and treatment like? What difficulties and assisting factors did you experience? What other health problems do you have? 

Would you like to participate in the survey? Leave your name and email address here.

Would you like more information or do you have any questions about this study? Contact Maxime de Jong and Emma van Andel at femaleadhd@psyq.nl.

UPDATE december 2023:

The study has recently been approved by the Medical Ethical Committee (METC). In January 2024 we will start sending the Dutch questionnaire to everyone who has registered so far. If you have registered to participate in the survey, you will receive an invitation as soon as we start the English version. We therefore ask you for a little more patience.

bottom CTA female adhd survey