Ik wil adhd survey ontvangen in nederlands/english

Internationaal onderzoek naar ADHD bij Vrouwen

pdf

 ADHD bij vrouwen

In de praktijk zien we dat AD(H)D in vrouwen gepaard gaat met andere problemen dan in mannen, maar er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar gezondheid bij vrouwen met AD(H)D. Daarom werkt het Kenniscentrum ADHD samen met ADHD Europe aan een internationaal onderzoek naar de ervaringen- en gezondheid van vrouwen met AD(H)D. Ben jij vrouw en heb je AD(H)D? Doe dan ook mee met aan dit onderzoek! 

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die je thuis online kan invullen. Aan bod komen vragen als: hoe verliep de diagnose en de behandeling? Welke moeilijkheden ervaar je, en wat zijn helpende factoren? Welke andere klachten heb je? Hoe is het met je algemene gezondheid?

Wil je meedoen aan de survey? Laat dan alvast hier je naam en emailadres achter en krijg over een aantal weken de vragenlijst in je mailbox.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Mylène Böhmer en Emma van Andel via femaleadhd@psyq.nl.

UPDATE december 2022:

Op dit moment wacht het Kenniscentrum ADHD tot de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) het onderzoek naar ADHD bij Vrouwen heeft goedgekeurd. Dit proces duurt langer dan verwacht, daardoor heeft het verspreiden van de vragenlijst vertraging opgelopen.

Als u zich heeft aangemeld voor het onderzoek, ontvangt u zodra wij de goedkeuring hebben u een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen in uw mailbox.

 ADHD in women

In clinical practice, we see that AD(H)D affects women differently than men, though little scientific research has been done on AD(H)D in women. Therefore, PsyQ Expertisecenter Adult ADHD, in collaboration with ADHD Europe, developed an international survey on the experiences and health of women with AD(H)D. Are you a woman and do you have AD(H)D (symptoms)? You are invited to participate in this survey! 

The survey consists of a questionnaire that you can complete online at home. The questionnaire consists of questions such as: what was the diagnosis and treatment like? What difficulties and assisting factors did you experience? What other health problems do you have? 

Would you like to participate in the survey? Leave here your name and email address and you will receive the questionnaire in your mailbox in a few weeks.  

Would you like more information or do you have any questions about this study? Contact Mylène Böhmer and Emma van Andel at femaleadhd@psyq.nl.

UPDATE June 2022:

PsyQ Expertise Center Adult ADHD is currently waiting for the Medical Ethical Review Committee (METC) to approve the study into ADHD in Women. This process is taking longer than expected, causing the distribution of the questionnaire to be delayed.

If you have registered to participate in the survey, you will receive an invitation to complete the questionnaire in your mailbox as soon as we have approval.