Internationaal onderzoek naar ADHD bij Vrouwen

pdf

Click for English

 ADHD bij vrouwen

In de praktijk zien we dat AD(H)D in vrouwen gepaard gaat met andere problemen dan in mannen, maar er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar gezondheid bij vrouwen met AD(H)D. Daarom werkt het Kenniscentrum ADHD samen met ADHD Europe aan een internationaal onderzoek naar de ervaringen- en gezondheid van vrouwen met AD(H)D. Ben jij vrouw en heb je AD(H)D? Doe dan ook mee met aan dit onderzoek! 

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die je thuis online kan invullen. Aan bod komen vragen als: hoe verliep de diagnose en de behandeling? Welke moeilijkheden ervaar je, en wat zijn helpende factoren? Welke andere klachten heb je? Hoe is het met je algemene gezondheid?

Wil je meedoen aan de survey? Laat dan hieronder alvast je naam en emailadres achter en krijg over een aantal weken de vragenlijst in je mailbox. 

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Mylène Böhmer via m.bohmer@parnassiagroep.nl

 ADHD in women

In clinical practice, we see that AD(H)D affects women differently than men, though little scientific research has been done on AD(H)D in women. Therefore, PsyQ Expertisecenter Adult ADHD, in collaboration with ADHD Europe, developed an international survey on the experiences and health of women with AD(H)D. Are you a woman and do you have AD(H)D (symptoms)? You are invited to participate in this survey! 

The survey consists of a questionnaire that you can complete online at home. The questionnaire consists of questions such as: what was the diagnosis and treatment like? What difficulties and assisting factors did you experience? What other health problems do you have? 

Would you like to participate in the survey? Leave your name and email address below and you will receive the questionnaire in your mailbox in a few weeks.  

Would you like more information or do you have any questions about this study? Contact Mylène Böhmer at m.bohmer@parnassiagroep.nl

Formulier

Deelname women ADHD survey