Actueel

Componence Asset List

16 december 2021

ImRs+foto+artikel.png

Imaginaire rescripting (ImRs) is volgens meerdere onderzoeken een bewezen effectieve behandeling voor PTSS als gevolg van een trauma uit de kindertijd. Met het recente onderzoek naar de werkzame elementen van ImRs volgens cliënt en behandelaar komen daar nieuwe inzichten bij. De studie is bedacht en uitgevoerd door collega Marion Romijn-Bosch, klinisch psycholoog bij PsyQ, onder supervisie van Arnoud Arntz van de Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoek is een substudie van de IREM-freq studie. In dit internationale onderzoek worden EMDR en imaginaire rescripting vergeleken als behandelingen voor PTSS ten gevolge van trauma’s uit de kindertijd (voor het 16e levensjaar). Marion: ‘Het doel van dit deelonderzoek was om te kijken hoe we imaginaire rescripting nog kunnen verbeteren en daarop de interventie aan te passen.’  

Interviews met cliënt en behandelaar 

Uniek aan deze studie is de deelname van zowel cliënten als behandelaren. Dat is in eerdere onderzoeken naar imaginaire rescriping niet meegenomen. 10 cliënten en 9 behandelaren gaven diepte-interviews over de belangrijkste elementen van de behandeling die ze hadden gekregen of uitgevoerd. Vragen die aan bod kwamen waren onder andere: welke sessie vond jij het belangrijkst en door welk deel van de behandeling vond er een verandering plaats? Zowel de behandelaar als cliënt vonden de elementen zorgen voor het kind en uitspreken tegen de dader belangrijk tijdens het rescripten. Maar er waren ook een aantal verschillen in de antwoorden van cliënt en behandelaar.  

‘Deze studie kan bijdragen aan de doorontwikkeling van de interventie. Het is belangrijk dat cliënten daar ook bij betrokken zijn’ 

Aan de studie deden zowel cliënten als behandelaren van PsyQ Beverwijk en PsyQ Amsterdam mee. En daarnaast ook cliënten en behandelaren van GGZ NHN, GGz Oost-Brabant en een ggz instelling in Australië.  

Imaginaire rescripting in de Zorgstandaard 

Terwijl het onderzoek liep, werd ImRs eind 2020 opgenomen in de Zorgstandaard voor Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Hierin staat waaraan kwalitatief goede zorg moet voldoen vanuit het perspectief van de cliënt. Tot die tijd waren EMDR en imaginaire exposure voor PTSS de eerste keus behandelingen.  

Alle bevindingen uit het onderzoek zijn hier (in Engels) te lezen.  

Wat is imaginaire rescripting?

Imaginaire rescripting is een techniek waarbij we je helpen op een andere manier naar traumatische herinneringen uit je jeugd te kijken en zo de betekenis van die ervaring te veranderen. Je beeldt je in hoe je zou willen dat de gebeurtenis afloopt en je verbeeldt je ook dat je dit uitvoert. ImRs geeft je ook de mogelijkheid om de gevoelens, behoeftes en acties te uiten die je op dat moment moest onderdrukken.

Lees meer over ImRs