Actueel

Componence Asset List

07 februari 2023

200+x+200+Iris+Passchier.png
In heel Nederland is de druk op de ggz hoog. Door samen te werken, ontstaan er mooie initiatieven om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Zo is afgelopen jaar de pilot Krachtig wachten gestart bij PsyQ Zwolle, waarin cliënten in de wachttijd alvast hulp en ondersteuning aangeboden kregen, en dat bleek een succes!  

Krachtig wachten is bedacht door Prisma Psychologie, geïnspireerd door de Wachtverzachter uit Dronten. Iris Passchier vertelt meer over het ontstaan van de pilot: ‘Een tijd geleden raakte ik met mijn buurvrouw, die gz-psycholoog bij Prisma Psychologie is, in gesprek over wachttijden’, vertelt Iris. ‘Ze vroeg of ik haar wilde helpen een bijeenkomst te organiseren om met verschillende organisaties in haar netwerk te verkennen hoe we handen ineen kunnen slaan om de wachttijden te verkorten. Op die hulpvraag heb ik “ja” gezegd. Dat bleek een goed besluit!’  

Direct een krachtgesprek 

Op basis van die bijeenkomst initieerde Prisma Psychologie de pilot Krachtig wachten. Enkele maanden later ontstond de samenwerking met PsyQ Zwolle en kon de pilot daar in september 2022 starten. Tijdens de pilot nodigden we cliënten direct na de aanmelding uit voor een gesprek: het krachtgesprek. Iris voerde als vrijwilliger de gesprekken met de cliënten, waarin ze samen bekeken wat ze in de wachttijd alvast konden doen om met hun herstel aan de slag te gaan. Ook werd er hulp aangeboden bij het zoeken naar bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk of een sportclub, het op orde brengen van financiële zaken en het uitbreiden van het sociale netwerk. Door de nauwe samenwerking in de regio konden we dit ook snel aanbieden.    

‘Ik vind het heel mooi als iemand aangeeft zich geholpen te voelen en weer verder kan!’ 

Wachttijd wordt nuttige tijd 

In de pilots hebben we met ruim 50 mensen bijna 70 krachtgesprekken gevoerd. De cliënten waren enthousiast en gaven terug dat ze zich gehoord, gezien én gesteund voelden. Daarnaast werd de wachttijd nu als een nuttige tijd gezien, omdat ze direct na het gesprek al aan de slag gingen met bijvoorbeeld een hobby, nieuwe sociale contacten of met hun financiële problemen. Nog een groot voordeel van Krachtig wachten vonden de cliënten de vliegende start die ze kregen, nog voor de behandeling begon. Zo hadden ze al nagedacht over waar ze aan wilden werken en bleken sommigen zelfs in bijvoorbeeld het sociale domein beter af te zijn dan in de ggz. ‘Ik ben trots op wat we in een jaar voor elkaar gekregen hebben’, vertelt Iris. ‘Ik vind het heel mooi als iemand aangeeft zich geholpen te voelen en weer verder kan!’  

Meer initiatieven binnen PsyQ 

Krachtig wachten is niet het enige initiatief van PsyQ om de wachttijd voor cliënten te verzachten. Zo is er een samenwerking tussen PsyQ en Kompassie in regio Haaglanden voor het koploperproject cliëntondersteuning. Cliënten kunnen bij Kompassie naar binnen lopen zonder afspraak, een kop koffie drinken, lotgenoten spreken, maar ook een hulp krijgen op diverse leefgebieden, zoals woning en administratie. De lijnen tussen de collega’s van Kompassie en PsyQ zijn kort, wat de samenwerking krachtig maakt.  

Ook bieden we cliënten die zijn aangemeld voor een behandeling bij PsyQ de Start App aan. Met de app kunnen cliënten direct na aanmelding starten met hun voorbereiding op het eerste gesprek, krijgen ze tips en tricks over zaken waar ze zelfstandig al mee kunnen beginnen en krijgen ze antwoord op de meest voorkomende vragen die heersen in de periode na aanmelding tot aan start van een behandeling.