Actueel

Componence Asset List

08 juni 2022

200x200+Roos+van+Westrhenen+.jpg
Farmacogenetica wordt al enige tijd ingezet binnen de psychiatrie, maar wat zijn de ontwikkelingen en wat is de huidige stand van zaken rondom farmacogenetica? Collega Roos van Westrhenen, psychiater en klinisch farmacoloog bij de poli Farmacogenetica van PsyQ (Parnassia Groep) en Tom Birkenhäger, psychiater in het Erasmus MC schreven een overzicht. De resultaten zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie en laten zien waarvoor farmacogenetica binnen de psychiatrie op dit moment verantwoord ingezet kan worden.

Met het toepassen van farmacogenetica en farmacogenetisch onderzoek wordt de kennis rondom variaties in het DNA die effect kunnen hebben op medicatie vergroot. Deze kennis kan bijdragen aan de verklaring voor waarom sommige mensen wel bijwerkingen ervaren van medicatie en waarom sommige mensen dit niet ervaren.

De huidige status quo

Farmacogenetica binnen de psychiatrie lijkt momenteel alleen effectief te zijn voor mensen die bijwerkingen of ineffectiviteit ervaren van antidepressiva en/of antipsychotica. Over het algemeen zijn dit mensen die last hebben van depressieve-, angst-, paniek, -dwangklachten en psychoses. Op basis van deze medische indicatie kan farmacogenetica aangevraagd worden bij 16 ziekenhuislabs in Nederland. Via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) zijn er al geruime tijd medicatieadviezen beschikbaar die geïntegreerd zijn in de voorschrijf- en apotheeksystemen en toegepast kunnen worden. Specifieke adviezen zijn opgenomen in de leidraad farmacogenetica voor de dagelijkse psychiatrische praktijk. Sinds 2017 kunnen mensen ook terecht bij de polikliniek farmacogenetica voor medicatie-advies op maat.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor de toekomst wordt verwacht dat farmacogenetica wereldwijd steeds meer zal worden ingezet, vanwege de dalende kosten die bij het onderzoek naar het DNA (genotypering) komen kijken. Dit zal als positief effect hebben dat de kennis over- en het onderzoek naar farmacogenetica alleen maar zal toenemen, wat ten goede komt aan de behandeling van cliënten. Daarnaast zal de grootschalige internationale farmacogenetica studie, onder de naam PSY-PGx en onder leiding van Roos van Westrhenen, mogelijk ook nieuwe inzichten gaan bieden die voor farmacogenetica binnen de psychiatrie toegepast kunnen gaan worden. 

De publicatie (.pdf) in het Tijdschrift voor Psychiatrie is online terug te lezen

Medicatie-advies op maat bij de poli Farmacogenetica

Collega dr. Roos van Westrhenen, psychiater en klinisch farmacoloog, is initiatiefneemster van de poli Farmacogenetica binnen PsyQ. Mensen die last hebben van bijwerkingen of ineffectiviteit van antipsychotica en/of antidepressiva kunnen bij de poli terecht voor een medicatie-advies o.a. op basis van DNA. Door gebruik te maken van farmacogenetische informatie wordt bekeken of iemand de best passende medicatie kan krijgen in de juiste dosering.

Meer over de poli Farmacogenetica