Vragen

Componence Asset List

Als u denkt dat u aan een depressie lijdt, dient u contact op te nemen met uw huisarts. Deze kan de diagnose stellen en met u de verschillende vormen van behandeling bespreken. Veruit de meeste mensen worden in Nederland door de huisarts behandeld. Ook kan uw huisarts u adviseren ergens anders behandeling te krijgen. Veel huisartsen werken samen met een behandelaar van PsyQ die een of meerdere dagdelen in de praktijk aanwezig is.

Uw huisarts kan:

  • Medicijnen voorschrijven (antidepressiva)
  • Een of meer gesprekken met u voeren
  • U doorverwijzen voor verdere hulp. Dat kan een eerstelijnspsycholoog zijn, een (vrijgevestigd) psychiater of een behandelaar van PsyQ.