informatie training en cursus voor verwijzers

Componence Asset List

De Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen is een cursus van 1 dag. De doelgroep van de cursus bestaat uit: psychiaters (i.o.), artsen, psychologen (i.o.) en psychotherapeuten (i.o.) en andere geïnteresseerden.

Inhoud

 • Schriftelijke entreetoets o.b.v. tevoren ingestuurde vragen deelnemers
 • Interactief bespreken vragen en antwoorden entreetoets; discussie
 • Bespreken ingeleverde format DIVA-5 bij onderzochte patiënten door deelnemers met feedback docent
 • Eindtoets en evaluatie
 • Uitreiking certificaten

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is elke deelnemer in staat ADHD bij volwassenen te herkennen, te diagnosticeren en een begin te maken met de behandeling.

De nadruk ligt op zelfstudie en actieve voorbereiding voorafgaand aan de cursus.

Onderwijsvormen

 • literatuurstudie voorafgaand aan cursus
 • Interactief onderwijs a.d.h.v. literatuur en Entreetoets
 • Gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie

Huiswerk

 • Iedere cursist leest het boek van Prof. Dr. J.J.S. Kooij, getiteld ‘ADHD bij volwassenen, diagnostiek en behandeling’, vierde geheel herziene druk, november 2017, ISBN 9789043035934, 259 pagina’s. Het boek is te bestellen bij Bol.com.
 • Er is een entreetoets over de gelezen literatuur. Elke deelnemer is van tevoren verzocht één vraag voor deze entreetoets over een bepaalde pagina te formuleren om de kennis van de andere deelnemers te toetsen. Deze toets is verplicht. De vragen van alle deelnemers samen vormen de entreetoets. De toets wordt niet gezien als examen.
 • Verder bereid je een casus voor m.b.v. de DIVA-5 (bijlage) in het bijgeleverde format (bijlage). Doel is dat je het diagnostisch interview een keer hebt gebruikt en je vragen kunt bespreken. De casus die je inlevert gaat niet specifiek over de DIVA, maar breder over (differentiaal) diagnostiek en/of behandeling. De casus moet een dilemma/valkuil/vraag bevatten aan de groep. De DIVA-5 hoeft niet ingevuld te worden maar dient als leidraad!

Literatuur

 • Boek Prof. Dr. J.J.S. Kooij, getiteld ‘ADHD bij volwassenen, diagnostiek en behandeling’, vierde geheel herziene druk, november 2017, ISBN 9789043035934, 259 pagina’s.
 • Informatieve artikelen die van toepassing zijn en protocollen (worden meegestuurd in mail aan cursist).

Docenten en accreditatie

De cursus wordt gegeven door ervaren psychiaters van het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, PsyQ B.V.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, NIP, FGzPT, V&VN en VSR.

Deelnemers die aan alle vereisten heb­ben voldaan ontvangen een certificaat.

Eventuele accreditatiepunten worden bijgeschreven.

Locatie

Carel Reinierszkade 197, PsyQ Haaglanden

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 200,= per persoon voor medewerkers van de Parnassia Groep en € 350.- voor externen (excl. b.t.w.). Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

Aanmelden

Aanmelden kan ook via info@kenniscentrumadhdbijvolwassenen.nl of bellen met 088-35 72040.

Beschikbare locaties en datums

Den Haag

Carel Reinierskade 197, 2593 HR Den Haag - Vanaf 9:30 uur inloop
 • 20 sep.

  Op locatie

  20 september 2024, 09:30 - 16:00 uur
 • 25 okt.

  Op locatie

  25 oktober 2024, 09:30 - 16:00 uur
 • 15 nov.

  Via Zoom

  15 november 2024, 09:30 - 16:00 uur

Informatie

Duur
1 dag
Type
Training
Kosten
€ 350.- (excl. b.t.w.) of € 200,- (medewerkers Parnassia Groep)