informatie training en cursus voor verwijzers

Componence Asset List

De cursus ADHD en slaapproblemen is een cursus van 1 dag. De doelgroep van de cursus bestaat uit: psychiaters, (huis- en basis)artsen, POH’ers, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, en zij die hiervoor in opleiding zijn, en andere geïnteresseerden.

Dit is een cursus voor mensen met enige klinische ervaring met ADHD bij volwassenen, die al kennis hebben van de diagnostiek en behandeling van ADHD. Als dat nog niet het geval is, wordt aangeraden eerst de Basiscursus Diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen te volgen.
De nadruk ligt op zelfstudie en actieve voorbereiding voorafgaand aan de cursus. Tenslotte is er een eindtoets en evaluatie.

Inhoud

 • schriftelijke entreetoets o.b.v. ingestuurde vragen deelnemers, naar aanleiding van literatuur
 • interactief bespreken vragen en antwoorden entreetoets; discussie
 • casuïstiek slaapproblemen bij ADHD
 • eindtoets en evaluatie
 • uitreiken certificaat

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is elke deelnemer in staat de meest voorkomende slaapproblemen bij volwassenen met ADHD te diagnosticeren en te behandelen, alsmede de gevolgen van chronische slaapproblemen voor de gezondheid te bespreken.

Onderwijsvormen

 • literatuurstudie voorafgaand aan cursus
 • interactief onderwijs a.d.h.v. literatuur en entreetoets
 • gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie

Huiswerk

 • Iedere cursist leest uit het boek van Prof. dr. J.J.S. Kooij, “ADHD bij volwassenen, diagnostiek en behandeling”, 4e druk (2017) de paragrafen over slaap bij ADHD, 2.14.3 t/m 2.14.5.4 en 4.20. Het boek is te bestellen via bol.com
 • Iedere cursist bestudeert het bijgevoegde artikel: Artikel Denise Bijlenga, Madelon A. Vollebregt, J.J. Sandra Kooij, Martijn Arns: The role of the circadian system in the etiology and pathophysiology of ADHD: time to redefine ADHD?
 • Iedere cursist dient een vraag in voor de entreetoets over een vooraf (door ons) opgegeven pagina uit het boek. Deze toets is verplicht. De ingediende vragen van alle deelnemers vormen de entreetoets. De entreetoets wordt niet gezien als toelatingsexamen)
 • Iedere cursist dient een casus in met een duidelijke vraag over een patiënt met ADHD en slaapproblemen.

Literatuur

 • Boek van Prof. dr. J.J.S. Kooij, “ADHD bij volwassenen, diagnostiek en behandeling”, 4e druk (2017) de paragrafen over slaap bij ADHD, 2.14.3 t/m 2.14.5.4 en 4.20.
 • Artikel Denise Bijlenga, Madelon A. Vollebregt, J.J. Sandra Kooij, Martijn Arns: The role of the circadian system in the etiology and pathophysiology of ADHD: time to redefine ADHD? (wordt meegestuurd)

Docenten en accreditatie

De cursus wordt gegeven door ervaren psychiaters van het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, PsyQ B.V.
Met accreditatie van NVvP, NIP, FGzPT, V&VN, VSR.
Deelnemers die aan alle vereisten hebben voldaan ontvangen een certificaat.
Eventuele accreditatiepunten worden bijgeschreven.

Locatie

Carel Reinierszkade 197, PsyQ Haaglanden

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 200,= per persoon voor medewerkers van de Parnassia Groep en
€ 350.- voor externen (excl. b.t.w.). Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

Aanmelden

Aanmelden kan ook via info@kenniscentrumadhdbijvolwassenen.nl of bellen met 088-35 72040.

Beschikbare locaties en datums

Den Haag

Carel Reinierskade 197, 2593 HR Den Haag
 • 26 jun.

  Op locatie

  26 juni 2024, 09:30 - 16:30 uur
 • 22 nov.

  Via Zoom

  22 november 2024, 09:30 - 16:30 uur

Informatie

Duur
1 dag
Type
Training
Kosten
€ 350.- (excl. b.t.w.) of € 200,- (medewerkers Parnassia Groep)