Wat houdt psychotherapie voor chronische pijnklachten in?

Wat houdt psychotherapie voor chronische pijnklachten in?

Door chronische pijnklachten kan je je beperkt voelen in het dagelijks leven. Vaak beheerst de pijn een te groot deel van het leven. Hierdoor raken mensen beperkt:

  • in het functioneren thuis;

  • op het werk;

  • bij het uitoefenen van hobby’s;

  • bij het onderhouden van sociale contacten.

Dit kan ook leiden tot:

  • een onnatuurlijk bewegingspatroon;

  • vermoeidheid;

  • meer spanning, onzekerheid en slaapproblemen.

Anders met de pijn omgaan

De behandeling bij chronische pijnklachten is er niet op gericht om de pijnklachten te laten verdwijnen of verminderen, maar om anders met de pijnklachten om te gaan. Zodat je zo optimaal mogelijk aan de maatschappij kunt deelnemen en het leven niet meer bepaald wordt door de pijn. Er worden verschillende therapievormen ingezet om dit te bereiken, zoals cognitieve gedragstherapie en ACT.

Er is aandacht voor het verbeteren van het lichaamsgevoel, maar ook voor gedachten en gevoelens die een rol spelen bij de klachten.