Ticstoornissen

Tics

Tics

somatiek+en+psyche+mono.png

Een ticstoornis wordt gekenmerkt door korte en plotselinge bewegingen of geluiden die iemand ongewenst maakt. Zoals hoofdschudden, oogknipperen, keelschrapen en geluiden maken. We noemen dit motorische (bewegingen) en vocale (geluiden) tics.

 

Gilles de la Tourette

Een voorbeeld van een ticstoornis is het syndroom van Gilles de la Tourette.
Bij het syndroom van Gilles de la Tourette zijn er zowel motorische als vocale tics.
Daarnaast is er vaak sprake van bijkomende stoornissen, zoals ADHD en dwangstoornis.

Behandeling  ticstoornis

De behandeling van tics bestaat uit gedragstherapie of medicatie(antipsychotica). Beide behandelvormen worden aangeboden, maar gedragstherapie heeft de voorkeur. Hierbij zijn habit reversal en exposure en responspreventie eerste keuzebehandelingen voor tics.

Habit reversal
Bij habit reversal leert u om per tic controle te krijgen over de tic. De behandeling bestaat uit een fase van bewustwording van het optreden van de tic, waarna u een zogenaamde onverenigbare respons of tegengestelde beweging leert waarmee u de tic voorkomt of onderbreekt. U leert bijvoorbeeld om de ogen wijd open te sperren bij oogknipperen of de armen over elkaar heen te slaan bij armbewegingen.

Exposure en responspreventie
Exposure en responspreventie richt zich op alle tics tegelijk. Bij deze methode leert u  tics langdurig tegen te houden. Hierdoor wordt het mogelijk de onaangename lichamelijke gewaarwordingen die vaak vooraf gaan aan de tic te leren verdragen. Beide methoden zijn in wetenschappelijk onderzoek effectief bevonden. Ongeveer tweederde van de patiënten heeft na behandeling minimaal 50% ticreductie.

Thuis oefenen
Bij een gedragstherapie is het van belang dat u ook thuis oefent. Op deze manier profiteert u maximaal van de behandeling. Ter ondersteuning van het oefenen thuis kan gebruik worden gemaakt van een recent ontwikkelde app voor mobiel of tablet: BT-Coach.

Waar

Bij PsyQ Nijmegen heeft men zeer ruime ervaring met en kennis over de behandeling van ticstoornissen met bovengenoemde vormen van gedragstherapie. Het is ook mogelijk de behandeling op afstand te volgen middels beeldbellen. Na de intakefase op de vestiging in Nijmegen volgt u dan de behandeling vanuit uw eigen omgeving. Op deze manier kunnen ook patiënten die verder weg wonen profiteren van een gedragstherapie voor tics.
Onderzoek heeft aangetoond dat een behandeling voor tics met behulp van beeldbellen even effectief is als een face-to-face behandeling.