Tics

Een ticstoornis wordt gekenmerkt door korte en plotselinge bewegingen of geluiden die iemand ongewenst maakt. Zoals hoofdschudden, oogknipperen, keelschrapen en geluiden maken. We noemen dit motorische (bewegingen) en vocale (geluiden) tics.

 

Gilles de la Tourette

Een voorbeeld van een ticstoornis is het syndroom van Gilles de la Tourette.
Bij het syndroom van Gilles de la Tourette zijn er zowel motorische als vocale tics.
Daarnaast is er vaak sprake van bijkomende stoornissen, zoals ADHD en dwangstoornis.

Cognitieve gedragstherapie is de eerste keuze behandeling voor tics.

PsyQ Nijmegen behandelt ticstoornissen binnen het specialisme Somatiek & Psyche.De behandeling kan ook op afstand worden gevolgd middels beeldbellen.