Chronisch vermoeidheidssyndroom

Vermoeidheidsklachten heeft iedereen wel eens. Aan de onderstaande kenmerken herkent u of er mogelijk sprake is van  het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

Symptomen

  • de klachten verbeteren niet door rust
  • de vermoeidheidsklachten zijn niet het gevolg van voortdurende inspanning
  • aanhoudende of telkens terugkerende ernstige vermoeidheidsklachten
  • u functioneert veel minder goed, zowel beroepsmatig als sociaal/persoonlijk
  • er is geen lichamelijke oorzaak voor de ernstige vermoeidheid te vinden
  • de klachten bestaan tenminste 6 maanden

Behandeling

Specifieke cognitieve gedragstherapie (CGT) is zeer effectief gebleken bij de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

PsyQ werkt samen met het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV), in het landelijke project 'Grip op klachten', aan het landelijk inzetten van CGT bij CVS. Wij hebben ruime ervaring opgedaan met deze vorm van CGT.