Imaginaire exposure of blootstelling betekent dat de therapeut u stimuleert om nare herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen) herhaald en
langdurig te herbeleven.

Doel

Het doel is dat u herinneringen minder gaat vermijden, zodat u de gebeurtenis kunt gaan verwerken.

Klachten nemen af en u ervaart geleidelijk minder angst bij het praten over de traumatische gebeurtenis.   

In de meeste gevallen maakt de therapeut van iedere bijeenkomst een geluidsopname die u meerdere keren per week dient te beluisteren.