Genderdysforie | Hulp aan jongeren

Genderdysforie Hulp aan jongeren

pdf
Meer+informatie+over+seksuologie+bij+PsyQ.png

Op school kan genderdysforie leiden tot pestgedrag, uitsluiting of juist overbescherming van een genderdysfoor kind. Youz Zaandam en Gorinchem bieden genderdysfore kinderen, jongeren en hun omgeving individuele psychosociale hulpverlening. Het gaat om kortdurende hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Er zijn geen kosten aan de gesprekken verbonden.

Individuele- en groepshulpverlening voor kinderen, jongeren en hun omgeving

Youz Zaandam biedt een uitgebreid traject van ondersteuning en voorlichting aan het gezin, de klas en eventuele broertjes en zusjes op school. Daarnaast bieden we ook schoolbrede voorlichting over genderdiversiteit.

Jongerengroepen
Om genderdysfore jongeren in hun proces te ondersteunen, organiseert Youz Zaandam jongerengroepen. In deze groepen leren zij andere genderdysfore jongeren kennen. Zij kunnen hun gevoelens uiten, ervaringen uitwisselen en elkaar praktische tips geven, bijvoorbeeld over coming-out, puberteit en omgaan met pesten. De groepen worden begeleid door professionals en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Er zijn groepen voor jongeren van 12-16, en groepen vanaf 16 jaar.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Jongerenkamp / weekend
Youz Zaandam organiseert een aantal maal per jaar voor alle jongeren een meerdaags kamp. Op kamp is het contact intensiever en kunnen onderwerpen verder uitgediept worden. Ook doet het kamp een beroep op de creativiteit en verantwoordelijkheid van de jongeren. De groepen worden begeleid door professionals en ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Kinderen met een transgender ouder

Kinderen met een transseksuele of transgender ouder kunnen te maken krijgen met gevoelens van schaamte, boosheid en rouw. Youz Zaandam en Gorinchem bieden ook deze kinderen individuele psychosociale hulpverlening op maat.

Er zijn geen kosten aan de gesprekken verbonden.

Transvisie Zorg

Kinderen, jongeren en jong(volwassenen) kunnen ook terecht bij Transvisie Zorg, een kleinschalige ggz-instelling die sinds enkele jaren onderdeel is van Parnassia Groep.