Genderdysforie | Hulp aan jongeren

Genderdysforie Hulp aan jongeren

seksuologie+-+200x200.png

Op school kan genderdysforie leiden tot pestgedrag, uitsluiting of juist overbescherming van een genderdysfoor kind. Transvisie Zorg biedt genderdysfore kinderen, jongeren en hun omgeving individuele psychosociale hulpverlening. Het gaat om kortdurende hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Er zijn geen kosten aan de gesprekken verbonden.

Individuele- en groepshulpverlening voor kinderen, jongeren en hun omgeving

Transvisie Zorg biedt een uitgebreid traject van ondersteuning en voorlichting aan het gezin, de klas en eventuele broertjes en zusjes op school. Daarnaast biedt Transvisie Zorg ook schoolbrede voorlichting over genderdiversiteit.

Jongerengroepen
Om genderdysfore jongeren in hun proces te ondersteunen, organiseert
Transvisie Zorg jongerengroepen. In deze groepen leren zij andere genderdysfore jongeren kennen. Zij kunnen hun gevoelens uiten, ervaringen uitwisselen en elkaar praktische tips geven, bijvoorbeeld over , coming-out, puberteit en omgaan met pesten. De groepen worden begeleid door professionals en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Er zijn groepen voor jongeren van 12-16, en groepen vanaf 16 jaar.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Jongerenkamp / weekend
Transvisie Zorg organiseert een aantal maal per jaar voor alle jongeren een meerdaags kamp. Op kamp is het contact intensiever en kunnen onderwerpen verder uitgediept worden. Ook doet het kamp een beroep op de creativiteit en verantwoordelijkheid van de jongeren. De groepen worden begeleid door professionals en ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Kinderen met een transgender ouder

Kinderen met een transseksuele of transgender ouder kunnen te maken krijgen met gevoelens van schaamte, boosheid en rouw. Transvisie Zorg biedt ook deze kinderen individuele psychosociale hulpverlening op maat.

Er zijn geen kosten aan de gesprekken verbonden.