Heeft lichttherapie bijwerkingen?

Tijdens de lichtbehandeling kunnen er bijwerkingen optreden, zoals een onrustig en gejaagd gevoel, hoofdpijn, misselijkheid en vermoeide ogen.

Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de stoffen die vrijkomen door het toedienen van licht. Deze klachten gaan vanzelf weer over.

Bespreek de bijwerkingen altijd met je behandelaar.

Hij/zij kan beoordelen of het om de gewone bijwerkingen van lichttherapie gaat, of dat er mogelijk sprake is van een andere stoornis, bijvoorbeeld een bipolaire stoornis. In dat geval is andere behandeling op zijn plaats.