Hoe werkt ADHD in de hersenen?

Hoe werkt ADHD in de hersenen?

Bij Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) zijn de hersenen bij kinderen iets kleiner en minder actief, vooral in de gebieden die de aandacht, planning en beheersing over impulsen regelen. Bij volwassenen is dit verschil verdwenen blijkt uit een groot onderzoek, zodat de iets kleinere omvang van het brein niet DE oorzaak kan zijn van ADHD. Immers, volwassenen hebben nog steeds dezelfde klachten terwijl de achterstand in omvang van de hersenen is ingehaald. Om die reden wordt ADHD nu weer meer beschouwd als een rijpingsprobleem. Wel blijken de hersenen anders te functioneren bij ADHD: de boodschapperstof dopamine is minder beschikbaar in de voor ADHD belangrijke gebieden, zodat die functies minder goed werken. Het gaat dan met name om functies als planning, aandacht en concentratie, motivatie, het korte termijngeheugen en de impulscontrole.

Filterfunctie werkt minder goed

De hersenen beschikken over een filterfunctie die bij mensen met ADHD minder goed werkt. Deze filterfunctie maakt het mogelijk om de belangrijke prikkels uit de omgeving te halen. De ene prikkel komt wel binnen, de andere niet of minder. Bij mensen met ADHD functioneert het filter minder goed: hierdoor komen álle prikkels  binnen. Iemand met ADHD kan zich daardoor minder goed concentreren op een gesprek, en is snel afgeleid. De stem van de gesprekspartner klinkt immers even hard als de stem van iemand die een eindje verderop staat. Ook de eigen gedachten kunnen afleiden.

Ook lijken prikkels soms harder binnen te komen bij mensen met Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. Het tikken van een klok bijvoorbeeld  klinkt voor hen veel harder dan bij andere mensen het geval is. Daarnaast is het terughalen van informatie voor ADHD’ers lastiger door de verminderde filterfunctie. Informatie wordt door de gebrekkige aandacht minder goed opgenomen of opgeslagen.

Medicatie ADHD

Medicijnen helpen vaak goed bij mensen met ADHD. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de medicatie voor ADHD het evenwicht herstelt door meer dopamine beschikbaar te maken, waardoor belangrijke hersengebieden geactiveerd worden. Daardoor nemen de klachten af.