Hoe herken je ADHD bij peuters?

Hoe herken je ADHD bij peuters?

Officieel wordt de diagnose bij kinderen pas gesteld vanaf  5, 6 jaar. Natuurlijk begint ADHD al eerder, maar dan is het vaak moeilijk om hyperactiviteit te onderscheiden van normaal druk gedrag bij peuters en kleuters. Er wordt wel onderzoek gedaan naar de jongste leeftijdsgroep, dus wellicht komen hier handvatten voor. Soms worden heel jonge kinderen overigens wel behandeld voor ADHD, als het gedrag thuis of op school teveel uit de hand loopt en niet te hanteren is voor de omgeving.

Doorverwijzen naar medisch specialist

In de meeste gevallen gaat ADHD hand in hand met andere (psychiatrische) stoornissen zoals PDD-NOS, gedragsstoornissen, motorische stoornissen, angst- of stemmingswisselingen, tics of leerproblemen. Via de huisarts kan een kind worden doorverwezen naar een medisch specialist die de diagnose ADHD kan stellen. Voordat een kind de diagnose ADHD krijgt moeten de problemen langer dan een half jaar bestaan en zich niet beperken tot alleen school of alleen thuis. De diagnose ADHD wordt gesteld door een jeugdpsychiater of gespecialiseerd psycholoog of orthopedagoog, aan de hand van de DSM IV, een handboek met beschrijvingen van psychiatrische aandoeningen.

Symptomen ADHD kind

Hoe moet je omgaan met een ADHD kind in de klas? Een ADHD kind  valt  op in de klas. Kinderen met ADHD zijn beweeglijk, kunnen moeilijk op hun plaats blijven zitten, wiebelen, praten veel, hebben vaak ongelukjes, verstoren het spel van andere kinderen, zijn snel gefrustreerd, ze zoeken sterke prikkels, hebben moeite met op tijd komen of op tijd dingen afmaken en missen een deel van de instructies. Vaak openbaren de problemen zich al in groep 3. Dit komt omdat het kind opeens moet voldoen aan allerlei schoolse vaardigheden: stilzitten, luisteren, zich aan regels houden bij spelen, contact hebben met de leerkracht en klasgenootjes en ongewenst gedrag afremmen. Er zijn veel goede schooladviezen bij patiëntenvereniging Balans te vinden.

Schooladviezen kort samengevat:

Bescherm het kind tegen overprikkeling, zet het apart of op een rustige plek als het zich echt moet concentreren, beloon goed gedrag in plaats van veel te straffen, geef enkelvoudige taken en biedt veel structuur.  Een goede samenwerking met ouders is belangrijk. Een ADHD kind is er bij gebaat als thuis en op school dezelfde afspraken gelden.