Hoe herken je ADHD bij peuters?

Hoe herken je ADHD bij peuters?

Officieel wordt de diagnose bij kinderen pas gesteld vanaf  5, 6 jaar. Natuurlijk begint ADHD al eerder, maar dan is het vaak moeilijk om hyperactiviteit te onderscheiden van normaal druk gedrag bij peuters en kleuters. Er wordt wel onderzoek gedaan naar de jongste leeftijdsgroep, dus wellicht komen hier handvatten voor. Soms worden heel jonge kinderen overigens wel behandeld voor ADHD, als het gedrag thuis of op school teveel uit de hand loopt en niet te hanteren is voor de omgeving.

Doorverwijzen naar medisch specialist

In de meeste gevallen gaat ADHD hand in hand met andere (psychiatrische) stoornissen zoals PDD-NOS, gedragsstoornissen, motorische stoornissen, angst- of stemmingswisselingen, tics of leerproblemen. Via de huisarts kan een kind worden doorverwezen naar een medisch specialist die de diagnose ADHD kan stellen. Voordat een kind de diagnose ADHD krijgt moeten de problemen langer dan een half jaar bestaan en zich niet beperken tot alleen school of alleen thuis. De diagnose ADHD wordt gesteld door een jeugdpsychiater of gespecialiseerd psycholoog of orthopedagoog, aan de hand van de DSM-5, een handboek met beschrijvingen van psychiatrische aandoeningen.

Prikkels

Een Kind met ADHD valt  op in de klas en raken snel overprikkeld. De hersenen beschikken over een filterfunctie die bij kinderen met ADHD minder goed werkt. Deze filterfunctie maakt het mogelijk om de belangrijke prikkels uit de omgeving te halen. De ene prikkel komt wel binnen, de andere niet of minder. Bij kinderen met ADHD functioneert het filter minder goed: hierdoor komen álle prikkels  binnen. Een kind met ADHD kan zich daardoor minder goed concentreren op een gesprek. De stem van de gesprekspartner klinkt even hard als de stem van iemand die een eindje verderop staat. Lees ook: Hoe werkt ADHD in de hersenen?

Hoe ga je om met een ADHD kind in de klas?

Kinderen met ADHD zijn beweeglijk, kunnen moeilijk op hun plaats blijven zitten, wiebelen, praten veel, hebben vaak ongelukjes, verstoren het spel van andere kinderen, zijn snel gefrustreerd, ze zoeken sterke prikkels, hebben moeite met op tijd komen of op tijd dingen afmaken en missen een deel van de instructies.

Vaak openbaren de problemen zich al in groep 3. Dit komt omdat het kind opeens moet voldoen aan allerlei schoolse vaardigheden, zoals

  • stilzitten
  • luisteren
  • zich aan regels houden bij spelen
  • contact hebben met de leerkracht en klasgenootjes
  • ongewenst gedrag afremmen

Zie ook: wat zijn de symptomen bij ADHD?

Schooladviezen

Kort samengevat:

Bescherm het kind tegen overprikkeling, zet het apart of op een rustige plek als het zich echt moet concentreren, beloon goed gedrag in plaats van veel te straffen, geef enkelvoudige taken en biedt veel structuur.  Een goede samenwerking met ouders is belangrijk. Een ADHD kind is er bij gebaat als thuis en op school dezelfde afspraken gelden.

Er zijn veel goede schooladviezen bij patiëntenvereniging Balans te vinden.